Dramaskutt, 4-5 år

dramakuttDramaskutt vänder sig till våra allra yngsta elever. Tillsammans med övningar som utvecklar vår förståelse för rörelse, röst och kroppsliga uttryck närmar vi oss skådespelarkonsten.

Eleverna får exempelvis träna sin förmåga att vara i grupp, förstå och visa känslouttryck samt skapa utifrån fantasi.