Höstpjäsen 17-20 år / Teaterföreställning

Höstpjäsen 17-20 år / Teaterföreställning


Vi närmar oss det sceniska uttrycket och arbetar fram en teaterföreställning tillsammans.

Kursen riktar sig till er elever som har erfarenhet av skådespeleri, och som är intresserade av att fördjupa sig i teater.

Lektionerna är 3 respektive 2 timmar långa (onsdagar och fredagar) och kräver en hög ambitionsnivå.

Det sceniska språket är komplext, det handlar om att ta till sig kunskap om många olika saker för att till slut kunna få allt att fungera som en helhet. Den egna uttrycksförmågan är viktig, men lika viktig är förmågan att samarbeta med alla andra som skapar pjäsen. Kursen kommer innehålla moment som liknar en professionell teateruppsättning. Deltagarna blir insatta i pjäsanalys och karaktärsanalys. Vi sätter även in materialet i ett historiskt perspektiv.

Kursen avslutas med en föreställning på scen.

Lärare: Michaela Granberg

Teater Avancerad

Kursen riktar sig till elever med större erfarenhet av skådespeleri, och som är intresserade av att fördjupa sig på en mer avancerad nivå. Eleverna arbetar exempelvis med monologer, karaktärsarbete och improvisation. Lektionerna är tre timmar långa och kräver en hög ambitionsnivå.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Höstpjäsen 17-20 år / Teaterföreställning, 17 - 20 år
Start 4/10. Onsdag kl 17:45-20:45 & fredag kl. 17:00-19:00 13 ggr.
Ledare Michaela.
17 - 20 år 4/10 Onsdag kl 17:45-20:45 & fredag kl. 17:00-19:00 13 ggr 4500:- Michaela Info God platstillgång »