Nya kursstarter för barn och ungdom

Vi har massor med roliga kurser på olika nivåer för barn och ungdomar i alla åldrar. Välj mellan teaterkurser på flera nivåer, film- och musikalkurser.

Massor av kursstarter i höst

Dramaskutt och Teaterlek

Dramaskutt
Kursen vänder sig till våra allra yngsta elever. Tillsammans med övningar som utvecklar vår förståelse för rörelse, röst och kroppsliga uttryck närmar vi oss skådespelarkonsten. Eleverna får exempelvis träna sin förmåga att vara i grupp, förstå och visa känslouttryck samt skapa utifrån fantasi.

Teaterlek
Kursen riktar sig till våra yngsta elever och är en förberedande grundkurs inom ämnet teater. Med leken som metod och hjälpmedel närmar sig eleverna teaterns delar och utforskar dem på ett kreativt sätt. Eleverna arbetar inledningsvis mycket med rörelselekar, gruppdynamiska övningar och övningar som tränar hur man förhåller sig till varandra och rummet. Vidare ämnesområden som eleverna utforskar och utvecklar sig i röst, rörelse, koncentration och improvisation. Eleverna arbetar ibland med mindre scenframställningar, som ofta utgår från sagor och berättelser.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Dramaskutt, 4 - 5 år
Start 28/8. Tisdag 16:00-16:45 12 ggr.
Ledare Carrie.
4 - 5 år 28/8 Tisdag 16:00-16:45 12 ggr 1935:- Carrie Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Dramaskutt, 4 - 5 år
Start 25/8. Lör 12.30-13.15 12 ggr.
Ledare Carrie.
4 - 5 år 25/8 Lör 12.30-13.15 12 ggr 1935:- Carrie Info Endast 2 platser kvar »
Dramaskutt, 4 - 5 år
Start 25/8. Lör 10.15-11.00 12 ggr.
Ledare Mira.
4 - 5 år 25/8 Lör 10.15-11.00 12 ggr 1935:- Mira Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista »
Dramaskutt, 4 - 5 år
Start 26/8. Sön 10.45-11.30 12 ggr.
Ledare Carrie.
4 - 5 år 26/8 Sön 10.45-11.30 12 ggr 1935:- Carrie Info Endast 2 platser kvar »
Teaterlek, 6 - 8 år
Start 28/8. Tis 17.00-17.45 12 ggr.
Ledare Carrie.
6 - 8 år 28/8 Tis 17.00-17.45 12 ggr 1935:- Carrie Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista »
Teaterlek, 6 - 8 år
Start 25/8. Lör 10.30-11.15 12 ggr.
Ledare Carrie.
6 - 8 år 25/8 Lör 10.30-11.15 12 ggr 1935:- Carrie Info Endast 2 platser kvar »
Teaterlek, 6 - 8 år
Start 25/8. Lör 11.30-12.15 12 ggr.
Ledare Mira.
6 - 8 år 25/8 Lör 11.30-12.15 12 ggr 1935:- Mira Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Teaterlek, 6 - 8 år
Start 25/8. Lör 11.30-12.15 12 ggr.
Ledare Carrie.
6 - 8 år 25/8 Lör 11.30-12.15 12 ggr 1935:- Carrie Info Endast 1 platser kvar »
Teaterlek, 6 - 8 år
Start 26/8. Sön 09.45-10.30 12 ggr.
Ledare Carrie.
6 - 8 år 26/8 Sön 09.45-10.30 12 ggr 1935:- Carrie Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Teaterlek, 6 - 8 år
Start 26/8. Sön 11.45-12.30 12 ggr.
Ledare Carrie.
6 - 8 år 26/8 Sön 11.45-12.30 12 ggr 1935:- Carrie Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista »

Teater Grund

Dessa kurs riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater.
Kursen åsyftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna. Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel. Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Spela teater - gå upp på scenen!, Född 08-09
Start 28/8. Tis 17.00-18.00 12 ggr.
Ledare Camilla C.
Född 08-09 28/8 Tis 17.00-18.00 12 ggr 2450:- Camilla C Info Endast 1 platser kvar »
Spela teater - gå upp på scenen!, Född 08-09
Start 25/8. Lör 11.15-12.15 12 ggr.
Ledare Michael P.
Född 08-09 25/8 Lör 11.15-12.15 12 ggr 2450:- Michael P Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista »
Spela teater - gå upp på scenen!, Född 08-09
Start 25/8. Lör 10.00-11.00 12 ggr.
Ledare Michael P.
Född 08-09 25/8 Lör 10.00-11.00 12 ggr 2450:- Michael P Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista »
Spela teater - gå upp på scenen!, Född 08-09
Start 26/8. Sön 11.45-12.45 12 ggr.
Ledare Jeanette.
Född 08-09 26/8 Sön 11.45-12.45 12 ggr 2450:- Jeanette Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Spela teater - gå upp på scenen!, Född 08-09
Start 26/8. Sön 12.45-13.45 12 ggr.
Ledare Carrie.
Född 08-09 26/8 Sön 12.45-13.45 12 ggr 2450:- Carrie Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Spela teater - scenen är din!, Född 06-07
Start 27/8. Mån 17.00-18.30 12 ggr.
Ledare Sebastian.
Född 06-07 27/8 Mån 17.00-18.30 12 ggr 2975:- Sebastian Info Endast 1 platser kvar »
Spela teater - scenen är din!, Född 06-07
Start 29/8. Ons 17.45-19.15 12 ggr.
Ledare Carrie.
Född 06-07 29/8 Ons 17.45-19.15 12 ggr 2975:- Carrie Info Endast 1 platser kvar »
Spela teater - scenen är din!, Född 06-07
Start 26/8. Sön 11.30-13.00 12 ggr.
Ledare Mira.
Född 06-07 26/8 Sön 11.30-13.00 12 ggr 2975:- Mira Info Endast 3 platser kvar »
Skådespelartrappan - Steg 1, Född 03-05
Start 28/8. Tis 18.15-19.45 12 ggr.
Ledare Camilla C.
Född 03-05 28/8 Tis 18.15-19.45 12 ggr 2975:- Camilla C Info God platstillgång »
Skådespelartrappan - Steg 2, Född 03-05
Start 26/8. Sön 11.30-13.00 12 ggr.
Ledare Aseem.
Född 03-05 26/8 Sön 11.30-13.00 12 ggr 2975:- Aseem Info Endast 3 platser kvar »
Skådespelartrappan - Steg 1, Född 02-05
Start 30/8. Tors 18.30-20.00 12 ggr.
Ledare Mira.
Född 02-05 30/8 Tors 18.30-20.00 12 ggr 2975:- Mira Info Endast 2 platser kvar »
Skådespelartrappan - Steg 2, Född 02-04
Start 27/8. Mån 18.45-20.15 12 ggr.
Ledare Sebastian.
Född 02-04 27/8 Mån 18.45-20.15 12 ggr 2975:- Sebastian Info God platstillgång »
Skådespelartrappan - Steg 2, Född 02-04
Start 25/8. Lör 14.45-16.15 12 ggr.
Ledare Mira.
Född 02-04 25/8 Lör 14.45-16.15 12 ggr 2975:- Mira Info God platstillgång »
Skådespelartrappan - Steg 1, Född 01-03
Start 26/8. Sön 13.30-15.00 12 ggr.
Ledare Aseem.
Född 01-03 26/8 Sön 13.30-15.00 12 ggr 2975:- Aseem Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Skådespelartrappan - Steg 2, Född 00-02
Start 29/8. Ons 19.30-21.00 12 ggr.
Ledare Sofia.
Född 00-02 29/8 Ons 19.30-21.00 12 ggr 2975:- Sofia Info Endast 3 platser kvar »

Teater Fortsättning

Teater fortsättning  riktar sig alltså till elever med viss erfarenhet av teaterarbete. Eleverna fortsätter sitt arbete med att utforska och utveckla sig inom de olika teaterämnena. Kursen åsyftar bland annat till att öka förståelsen för textarbete och improvisation, samt att uttrycka den i praktisk handling.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 3, Född 06-07
Start 26/8. Sön 13.15-14.45 12 ggr.
Ledare Mira.
Född 06-07 26/8 Sön 13.15-14.45 12 ggr 3025:- Mira Info Endast 2 platser kvar »
Skådespelartrappan - Steg 4, Född 02-04
Start 28/8. Tis 17.45-19.15 12 ggr.
Ledare Karin.
Född 02-04 28/8 Tis 17.45-19.15 12 ggr 3025:- Karin Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Skådespelartrappan - Steg 3, Född 02-04
Start 29/8. Ons 17.45-19.15 12 ggr.
Ledare Mira.
Född 02-04 29/8 Ons 17.45-19.15 12 ggr 3025:- Mira Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Skådespelartrappan - Steg 3, Född 02-04
Start 25/8. Lör 12.15-13.45 12 ggr.
Ledare Jennifer.
Född 02-04 25/8 Lör 12.15-13.45 12 ggr 3025:- Jennifer Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Skådespelartrappan - Steg 3, Född 01-03
Start 26/8. Sön 15.15-16.45 12 ggr.
Ledare Aseem.
Född 01-03 26/8 Sön 15.15-16.45 12 ggr 3025:- Aseem Info God platstillgång »

Teater Fördjupning

Dessa kurser riktar sig till elever med erfarenhet av teaterarbete, och som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare. Lektionerna ämnar utveckla de grundkunskaper som eleverna har. Eleverna får också viss undervisning om utvalda delar ur teaterhistorien och de använder manusmaterial tagna ur dessa epoker. Kursen fördjupar eleverna i de grundmoment som kursplanerna bygger på, i exempelvis improvisation och textarbete.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 5, Född 06-07
Start 28/8. Tis 17.45-19.15 12 ggr.
Ledare Sara N.
Född 06-07 28/8 Tis 17.45-19.15 12 ggr 3095:- Sara N Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista »
Skådespelartrappan - Steg 6, Född 06-07
Start 30/8. Tors 17.45-19.15 12 ggr.
Ledare Patricia.
Född 06-07 30/8 Tors 17.45-19.15 12 ggr 3095:- Patricia Info God platstillgång »
Skådespelartrappan - Steg 6, Född 05-07
Start 25/8. Lör 14.00-15.30 12 ggr.
Ledare Sebastian.
Född 05-07 25/8 Lör 14.00-15.30 12 ggr 3095:- Sebastian Info Endast 2 platser kvar »
Skådespelartrappan - Steg 6, Född 03-05
Start 27/8. Mån 17.45-19.15 12 ggr.
Ledare Jennifer.
Född 03-05 27/8 Mån 17.45-19.15 12 ggr 3095:- Jennifer Info Endast 2 platser kvar »
Skådespelartrappan - Steg 5, Född 03-05
Start 30/8. Tors 19.30-21.00 12 ggr.
Ledare Patricia.
Född 03-05 30/8 Tors 19.30-21.00 12 ggr 3095:- Patricia Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Skådespelartrappan - Steg 6, Född 00-02
Start 27/8. Mån 19.30-21.00 12 ggr.
Ledare Jennifer.
Född 00-02 27/8 Mån 19.30-21.00 12 ggr 3095:- Jennifer Info God platstillgång »

Teater Avancerad

Kursen riktar sig till elever med större erfarenhet av skådespeleri, och som är intresserade av att fördjupa sig på en mer avancerad nivå. Eleverna arbetar exempelvis med monologer, karaktärsarbete och improvisation. Lektionerna är tre timmar långa och kräver en hög ambitionsnivå.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 7, Född 03-05
Start 25/8. Lör 12.30-15.30 12 ggr.
Ledare Sofia.
Född 03-05 25/8 Lör 12.30-15.30 12 ggr 4335:- Sofia Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista »
Skådespelartrappan - Steg 8, Född 02-04
Start 28/8. Tis 18.00-21.00 12 ggr.
Ledare Sebastian.
Född 02-04 28/8 Tis 18.00-21.00 12 ggr 4335:- Sebastian Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Skådespelartrappan - Steg 8, Född 02-04
Start 29/8. Ons 18.00-21.00 12 ggr.
Ledare Karin.
Född 02-04 29/8 Ons 18.00-21.00 12 ggr 4335:- Karin Info God platstillgång »
Skådespelartrappan - Steg 8, Född 02-04
Start 25/8. Lör 16.00-19.00 12 ggr.
Ledare Sebastian.
Född 02-04 25/8 Lör 16.00-19.00 12 ggr 4335:- Sebastian Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista »
Masterclass - Ungdom, Född 02-03
Start 29/8. Ons 17.45-19.15 12 ggr.
Ledare Sofia.
Född 02-03 29/8 Ons 17.45-19.15 12 ggr 3350:- Sofia Info Endast 1 platser kvar »
Skådespelartrappan - Steg 8, Född 01-04
Start 26/8. Sön 11.45-14.45 12 ggr.
Ledare Sofia.
Född 01-04 26/8 Sön 11.45-14.45 12 ggr 4335:- Sofia Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Skådespelartrappan - Steg 8, Född 00-03
Start 25/8. Lör 14.15-17.15 12 ggr.
Ledare Jennifer.
Född 00-03 25/8 Lör 14.15-17.15 12 ggr 4335:- Jennifer Info Endast 3 platser kvar »

Musikal

Vår musikalinriktade kurs består av tre ämnesdelar, teater, sång och dans, vilka eleverna får lära sig och fördjupa sig i. Samtliga tre delar undervisas i samma utsträckning och eleverna delas in efter ålder och nivå. I ämnet teater får eleverna arbeta med övningar som syftar till att utveckla förståelsen och förmågan inom exempelvis improvisation, textarbete och samarbete. Inom ämnet dans lär sig eleverna förstå dansteknik, rörelsemönster och dess variationer samt arbetar med koreografier. Vidare får eleverna under sånglektionerna arbete med övningar med syfte att utveckla sin röst, exempelvis genom centrala begrepp som stämmor, röstträning, kanon, solosång och körsång.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Musikteater - äventyret börjar, 8 - 10 år
Start 26/8. Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr.
Ledare Ola, Lova, Emma.
8 - 10 år 26/8 Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr 3825:- Ola, Lova, Emma Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Musikteater - äventyret börjar, 11 - 12 år
Start 26/8. Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr.
Ledare Ola, Lova, Emma.
11 - 12 år 26/8 Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr 3825:- Ola, Lova, Emma Info God platstillgång »
Musikteater - äventyret fortsätter, Född 04-06
Start 26/8. Söndag 17:45-20:00 12 ggr.
Ledare Ola, Lova, Emma.
Född 04-06 26/8 Söndag 17:45-20:00 12 ggr 3950:- Ola, Lova, Emma Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Musikteater - äventyret börjar, 13 - 15 år
Start 26/8. Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr.
Ledare Ola, Lova, Emma.
13 - 15 år 26/8 Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr 3825:- Ola, Lova, Emma Info God platstillgång »
Musikteater - äventyret fortsätter, Född 01-03
Start 26/8. Söndag 17:45-20:00 12 ggr.
Ledare Ola, Lova, Emma.
Född 01-03 26/8 Söndag 17:45-20:00 12 ggr 3950:- Ola, Lova, Emma Info God platstillgång »

Film

Filminriktad teaterkurs, grund:
I grundkursen lär vi oss grunderna inom film. Vi tittar på klipp, olika kameravinklar, ljud- och ljussättning och specialeffekter. Vi jobbar med manus, både eget men också befintligt material. Vi lär oss filmteknik samt att redigera/klippa ihop vårt material.

Filminriktad teaterkurs, fortsättning:
I denna fortsättningskurs lägger vi fokus på skådespeleri och regi. Vi tittar på skillnader och likheter mellan olika genrer, regissörer och skådespelare. Vi ser gärna att du gått vår Filminriktade grundkurs eller motsvarande. Du skall förstå grunderna inom film, kunna redigera och klippa självständigt.
 

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Film-mixen - Alla klara? Då kör vi, Action!, Född 03-07
Start 31/8. Fre 16.30-18.30 12 ggr.
Ledare Michael P.
Född 03-07 31/8 Fre 16.30-18.30 12 ggr 3095:- Michael P Info God platstillgång »
Film-mixen -Alla klara? Då kör vi, Action!, Född 02-07
Start 6/9. Tors 17.45-19.45 12 ggr.
Ledare Michael P.
Född 02-07 6/9 Tors 17.45-19.45 12 ggr 3950:- Michael P Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »