Nya kursstarter V45 för barn och ungdom

Vi har massor med roliga kurser på olika nivåer för barn och ungdomar i alla åldrar. Välj mellan teaterkurser på flera nivåer, film- och musikalkurser.

Massor av kursstarter i höst

Dramaskutt och Teaterlek

Dramaskutt
Kursen vänder sig till våra allra yngsta elever. Tillsammans med övningar som utvecklar vår förståelse för rörelse, röst och kroppsliga uttryck närmar vi oss skådespelarkonsten. Eleverna får exempelvis träna sin förmåga att vara i grupp, förstå och visa känslouttryck samt skapa utifrån fantasi.

Teaterlek
Kursen riktar sig till våra yngsta elever och är en förberedande grundkurs inom ämnet teater. Med leken som metod och hjälpmedel närmar sig eleverna teaterns delar och utforskar dem på ett kreativt sätt. Eleverna arbetar inledningsvis mycket med rörelselekar, gruppdynamiska övningar och övningar som tränar hur man förhåller sig till varandra och rummet. Vidare ämnesområden som eleverna utforskar och utvecklar sig i röst, rörelse, koncentration och improvisation. Eleverna arbetar ibland med mindre scenframställningar, som ofta utgår från sagor och berättelser.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Dramaskutt, 4 - 6 år
Start 11/11. Lördag Kl.10:45-11:30 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr.
Ledare Mira.
4 - 6 år 11/11 Lördag Kl.10:45-11:30 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr 1935:- Mira Info/Boka God platstillgång »
Prova på Dramaskutt, 4 - 6 år
Start 9/12. Lördag 9 dec kl 11:00 1 ggr.
Ledare Carrie.
4 - 6 år 9/12 Lördag 9 dec kl 11:00 1 ggr Carrie Info/Boka God platstillgång »
Prova på Dramaskutt, 4 - 6 år
Start 9/12. Lördag 9 dec kl 12:00 1 ggr.
Ledare Mira.
4 - 6 år 9/12 Lördag 9 dec kl 12:00 1 ggr Mira Info/Boka God platstillgång »
Teaterlek, 6 - 8 år
Start 11/11. Lördag Kl. 11:30-12:15 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr.
Ledare Carrie.
6 - 8 år 11/11 Lördag Kl. 11:30-12:15 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr 1935:- Carrie Info/Boka God platstillgång »
Prova på Teaterlek, 6 - 8 år
Start 9/12. Lördag 9 dec kl. 11:00 1 ggr.
Ledare Mira.
6 - 8 år 9/12 Lördag 9 dec kl. 11:00 1 ggr Mira Info/Boka God platstillgång »
Prova på Teaterlek, 6 - 8 år
Start 9/12. Lördag 9 dec kl. 12:00 1 ggr.
Ledare Carrie.
6 - 8 år 9/12 Lördag 9 dec kl. 12:00 1 ggr Carrie Info/Boka God platstillgång »

Lovkurser
Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Höstlovskurs TEATER, 8 - 14 år
Start 30/10. 5 dagar, mån-fre 09.30-16.30 5 ggr.
Ledare Sebastian.
8 - 14 år 30/10 5 dagar, mån-fre 09.30-16.30 5 ggr 2825:- Sebastian Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Filminriktad Höstlovskurs 9-14 år, Född 03-08
Start 30/10. Mån-fre kl. 9.30-16.30 5 ggr.
Ledare Michael P.
Född 03-08 30/10 Mån-fre kl. 9.30-16.30 5 ggr 2825:- Michael P Info/Boka God platstillgång »

Teater Grund

Dessa kurs riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater.
Kursen åsyftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna. Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel. Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Teater 8-10 år, Född 07-09
Start 7/11. Tisdag Kl. 16:00-17:00 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr.
Ledare Sebastian.
Född 07-09 7/11 Tisdag Kl. 16:00-17:00 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr 2450:- Sebastian Info/Boka God platstillgång »
Teater 8-10 år, Född 07-09
Start 12/11. Söndag Kl. 12:45-13:45 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr.
Ledare Carrie.
Född 07-09 12/11 Söndag Kl. 12:45-13:45 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr 2450:- Carrie Info/Boka God platstillgång »
Prova på Spela teater,9-10 år - gå upp på scenen!, 9 - 10 år
Start 9/12. Lördag 9 dec kl 11:00 1 ggr.
Ledare Camilla C.
9 - 10 år 9/12 Lördag 9 dec kl 11:00 1 ggr Camilla C Info/Boka God platstillgång »
Skådespeleri grundkurs 1, Född 05-07
Start 8/11. Onsdag 16:100-17:30 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr.
Ledare Michaela.
Född 05-07 8/11 Onsdag 16:100-17:30 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr 2975:- Michaela Info/Boka God platstillgång »
Prova på Spela teater,11-12 år - scenen är din!, 11 - 12 år
Start 9/12. Lördag 9 dec kl 11:00 1 ggr.
Ledare Sofia.
11 - 12 år 9/12 Lördag 9 dec kl 11:00 1 ggr Sofia Info/Boka God platstillgång »
Skådespeleri grundkurs 2, Född 03-05
Start 6/11. Måndag Kl. 16:30-18:00 Vecka 45-50 & vecka 3-8 12 ggr.
Ledare Camilla C.
Född 03-05 6/11 Måndag Kl. 16:30-18:00 Vecka 45-50 & vecka 3-8 12 ggr 2975:- Camilla C Info/Boka God platstillgång »
Skådespeleri grundkurs 1, Född 01-03
Start 12/11. Söndag Kl. 15:00-16:30 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr.
Ledare Aseem.
Född 01-03 12/11 Söndag Kl. 15:00-16:30 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr 2975:- Aseem Info/Boka God platstillgång »
Prova på Skådespelertrappan; Steg 1, 13 - 18 år
Start 9/12. Lördag 9 dec kl. 13:00 1 ggr.
Ledare Camilla C.
13 - 18 år 9/12 Lördag 9 dec kl. 13:00 1 ggr Camilla C Info/Boka God platstillgång »
Prova på Skådespelertrappan; Steg 2, 13 - 18 år
Start 9/12. Lördag 9 dec kl. 13:00 1 ggr.
Ledare Sofia.
13 - 18 år 9/12 Lördag 9 dec kl. 13:00 1 ggr Sofia Info/Boka God platstillgång »

Teater Fortsättning

Teater fortsättning  riktar sig alltså till elever med viss erfarenhet av teaterarbete. Eleverna fortsätter sitt arbete med att utforska och utveckla sig inom de olika teaterämnena. Kursen åsyftar bland annat till att öka förståelsen för textarbete och improvisation, samt att uttrycka den i praktisk handling.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Skådespeleri fortsättning 2, Född 05-07
Start 12/11. Söndag Kl. 11:30-13:00 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr.
Ledare Aseem.
Född 05-07 12/11 Söndag Kl. 11:30-13:00 Vecka 45-50 + 3-8 12 ggr 3025:- Aseem Info/Boka God platstillgång »
Skådespeleri fortsättning 1, Född 03-05
Start 12/11. Söndag Kl. 13:15-14:45 Vecaka 45-50 + 3-8 12 ggr.
Ledare Aseem.
Född 03-05 12/11 Söndag Kl. 13:15-14:45 Vecaka 45-50 + 3-8 12 ggr 3025:- Aseem Info/Boka God platstillgång »

Inga aktiviteter eller artiklar hittade


Teater Avancerad

Kursen riktar sig till elever med större erfarenhet av skådespeleri, och som är intresserade av att fördjupa sig på en mer avancerad nivå. Eleverna arbetar exempelvis med monologer, karaktärsarbete och improvisation. Lektionerna är tre timmar långa och kräver en hög ambitionsnivå.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Masterclass ungdom, Född 03-04
Start 8/11. Onsdag Kl. 16:00-17:30 12 ggr.
Född 03-04 8/11 Onsdag Kl. 16:00-17:30 12 ggr 3350:- Info God platstillgång »
Inför gymnasiet teaterkurs, Född 01-02
Start 12/11. Söndag Kl. 15:00-16:30 12 ggr.
Född 01-02 12/11 Söndag Kl. 15:00-16:30 12 ggr 3350:- Info/Boka God platstillgång »
Höstpjäsen 17-20 år / Teaterföreställning, 17 - 20 år
Start 4/10. Onsdag kl 17:45-20:45 & fredag kl. 17:00-19:00 13 ggr.
Ledare Michaela.
17 - 20 år 4/10 Onsdag kl 17:45-20:45 & fredag kl. 17:00-19:00 13 ggr 4500:- Michaela Info God platstillgång »

Musikal

Vår musikalinriktade kurs består av tre ämnesdelar, teater, sång och dans, vilka eleverna får lära sig och fördjupa sig i. Samtliga tre delar undervisas i samma utsträckning och eleverna delas in efter ålder och nivå. I ämnet teater får eleverna arbeta med övningar som syftar till att utveckla förståelsen och förmågan inom exempelvis improvisation, textarbete och samarbete. Inom ämnet dans lär sig eleverna förstå dansteknik, rörelsemönster och dess variationer samt arbetar med koreografier. Vidare får eleverna under sånglektionerna arbete med övningar med syfte att utveckla sin röst, exempelvis genom centrala begrepp som stämmor, röstträning, kanon, solosång och körsång.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Musikal Grundkurs, 8 - 10 år
Start 27/8. Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr.
Ledare Camilla C, Sofia, Åke.
8 - 10 år 27/8 Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr 3825:- Camilla C, Sofia, Åke Info God platstillgång »
Musikal Fortsättning, 9 - 12 år
Start 27/8. Söndag Kl. 17:45-20:00 12 ggr.
Ledare Camilla C, Sofia, Åke.
9 - 12 år 27/8 Söndag Kl. 17:45-20:00 12 ggr 3950:- Camilla C, Sofia, Åke Info God platstillgång »
Musikal Grundkurs, 10 - 12 år
Start 27/8. Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr.
Ledare Camilla C, Sofia, Åke.
10 - 12 år 27/8 Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr 3825:- Camilla C, Sofia, Åke Info God platstillgång »
Musikal Fortsättning, Född 03-05
Start 27/8. Söndag 17:45-20:00 12 ggr.
Ledare Camilla C, Sofia, Åke.
Född 03-05 27/8 Söndag 17:45-20:00 12 ggr 3950:- Camilla C, Sofia, Åke Info God platstillgång »
Musikal Grundkurs, 12 - 15 år
Start 27/8. Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr.
Ledare Camilla C, Sofia.
12 - 15 år 27/8 Söndag Kl. 15:00-17:15 12 ggr 3825:- Camilla C, Sofia Info God platstillgång »
Prova på Musikteater - äventyret börjar!, 8 - 16 år
Start 9/12. Lördag 9 dec kl. 12:00 1 ggr.
Ledare Camilla C, Sofia.
8 - 16 år 9/12 Lördag 9 dec kl. 12:00 1 ggr Camilla C, Sofia Info/Boka God platstillgång »
Musikal Fortsättning, Född 00-04
Start 27/8. Söndag 17:45-20:00 12 ggr.
Ledare Camilla C, Sofia, Åke.
Född 00-04 27/8 Söndag 17:45-20:00 12 ggr 3950:- Camilla C, Sofia, Åke Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista »

Film

Filminriktad teaterkurs, grund:
I grundkursen lär vi oss grunderna inom film. Vi tittar på klipp, olika kameravinklar, ljud- och ljussättning och specialeffekter. Vi jobbar med manus, både eget men också befintligt material. Vi lär oss filmteknik samt att redigera/klippa ihop vårt material.

Filminriktad teaterkurs, fortsättning:
I denna fortsättningskurs lägger vi fokus på skådespeleri och regi. Vi tittar på skillnader och likheter mellan olika genrer, regissörer och skådespelare. Vi ser gärna att du gått vår Filminriktade grundkurs eller motsvarande. Du skall förstå grunderna inom film, kunna redigera och klippa självständigt.
 

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Filminriktad teaterkurs 9-11 år Grundnivå, Född 06-08
Start 31/8. Torsdag Kl. 16:00-17:30 12 ggr.
Ledare Michael P.
Född 06-08 31/8 Torsdag Kl. 16:00-17:30 12 ggr 3095:- Michael P Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Filminriktad teaterkurs 12-15 år Fortsättning, Född 02-05
Start 31/8. Torsdag Kl. 17:45-19:45 12 ggr.
Ledare Michael P.
Född 02-05 31/8 Torsdag Kl. 17:45-19:45 12 ggr 3950:- Michael P Info Endast 2 platser kvar »