Ansökan till Skådespelarprogrammet

Ansökningsperioden omfattar delmomenten ansökan, audition och antagning.

För utbildningsstart i augusti så ligger ansökningsperioden i mars-juni föregående termin. Auditionperioden ligger i maj-juni och besked ges i slutet av juni (reserver kan få besked senare).

För utbildningsstart i januari så ligger ansökningsperioden i oktober-december föregående termin. Auditionperioden ligger i november-december och besked ges innan jul (reserver kan få besked senare).

Efter audition och mot slutet av ansökningsperioden får du ett av tre möjliga besked: erbjudande om utbildningsplats, erbjudande om reservplats eller avslag. Du som får erbjudande om en utbildningsplats får sedan en betänketid innan du måste svara ja eller nej till den erbjudna platsen. Ditt svar är sedan bindande. Du som står på reserv kontaktas efter det att betänketiden för de som fått primär plats har svarat. Du får sedan en kortare tids betänketid innan du måste svara ja eller nej till den erbjudna platsen. Reservintag kan hålla på hela vägen fram till dagen för upprop.

Anmäl dig i två steg

Steg 1

Namn
Pers.nr
Gatuadress
Postnr
Ort
Mobilnr
E-post

Jag är behörig JaNej

Behörig är den som har genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola eller utbildning på motsvarande nivå. Du kan alltså bedömas som behörig utifrån andra utbildningar, yrkeserfarenhet eller liknande. Du ska ha ett slutbetyg/examensbevis eller motsvarande utbildningsbevis/intyg som du skickar in tillsammans med din ansökan. Alla dokument som du skickar in måste vara vidimerade – det betyder att någon annan ska skriva under på att det du skickar in är äkta kopior/inscanningar. Den personen skriver sitt namn och ett telefonnummer som vi kan ringa för kontroll. OBS! Om behörighetsgivande pågår när du ansöker, dvs att du t ex går på gymnasiet just nu, så skriv ett brev enligt nedan och förklara detta. Sedan skickar du in dina dokument när du får dem.

 

Du som inte uppfyller de formella kraven på behörighet med genomgången gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis eller motsvarande utbildning med utbildningsbevis/intyg kan ändå bedömas som behörig med möjlighet att bli antagen. Skolans bedömning handlar då om att vi bedömer att du har kunskaper på motsvarande nivå som dessa utbildningar och att vi anser att du kan tillgodogöra dig utbildningen samt nå målen. Du behöver då skicka in de intyg du har, på utbildning och/eller yrkeserfarenhet samt skriva ett förklarande brev kring din situation samt varför du anser att du bör få en utbildningsplats trots att du inte har formell behörighet.

 

Kom ihåg att du tillsammans med denna ansökan skickar in de dokument som styrker din behörighet. Ta kopior av dina betyg och/eller intyg be någon att vidimera – det betyder att någon ska skriva under på att dina kopior stämmer med originalet. Om inte uppladdningen fungerar så posta till:

Calle Flygare Teaterskola
Att: Ansökan
Västmannagatan 5
111 24 Stockholm

Bifoga en fil (Betyg, intyg, diplom och liknande).

Kom ihåg att du tillsammans med denna ansökan skickar in de dokument som styrker din behörighet. Ta kopior av dina betyg och/eller intyg be någon att vidimera – det betyder att någon ska skriva under på att dina kopior stämmer med originalet.

Du kan bifoga upp till fem filer.

Skicka med ett foto av typen passfoto. Detta kommer att användas för extra igenkänning under juryns antagningsarbete.

Du kan ladda upp .doc, .docx, pdf eller jpg på max 7 MB.

Jag har läst ovanstående och godkänner villkoren.

 

Vi ser fram emot att träffa dig!

/Calle Flygare Teaterskola

 

Steg 2
För anmälan till audition går du in på vår anmälningssida på webben.

Aktuella datum för audition:

Du är inte slutligt anmäld till audition innan du har betalat din avgift – var därför snabb med att betala denna så att du får all information samt för att garantera att din plats inte går till annan sökande. Om det skulle vara så att du absolut inte kan på det datum som du har anmält dig till och betalat för så ringer du kontoret på 08-628 22 34.