Slutuppspel – En familj

Slutuppspel - En familj

Salen var fullpackad, lamporna släcktes och det började röra sig på scenen. Ett slutuppspel är alltid fyllt av spänning. Avgående teaterelever på skådespelarprogrammet sammanfattar vad de lärt sig genom att spela en pjäs. Denna gång spelas En Familj av Milja Sarkola.

En Familj

En Familj är Miljas personliga berättelse om relationen mellan en far och en dotter, offentlighet och generationsklyftor. Men också om teater, skådespelaryrket och om att vara barn till en skådespelare. En uppväxtskildring som är igenkännlig för alla vars familjer någon gång valt jobbet istället för varandra.

Läs mer om pjäsen här.