Slutuppspel på musikalkurserna


Salen var packad. Föräldrar, syskon och kompisar. Ljuset sjönk och spelet kunde börja.

Jag har sett så många teatergrupper spela upp på scenen på Calle Flygare de senaste åren, men en sak är säker. Det är aldrig tråkigt.

Årets slutuppspel bjöd på entusiasm och en härlig bildkavalakad.