Sommarmusikal

Vår musikalinriktade sommarkurs består av tre ämnesdelar, teater, sång och dans,

vilka eleverna får lära sig och fördjupa sig i.

Samtliga tre delar undervisas i samma utsträckning och eleverna delas in efter ålder och nivå.

I ämnet teater får eleverna arbeta med övningar som syftar till att utveckla förståelsen och förmågan inom exempelvis improvisation, textarbete och samarbete.

Inom ämnet dans lär sig eleverna förstå dansteknik, rörelsemönster och dess variationer samt arbetar med koreografier.

Vidare får eleverna under sånglektionerna arbete med övningar med syfte att utveckla sin röst, exempelvis genom centrala begrepp som stämmor, röstträning, kanon, solosång och körsång.

Vi avslutar med ett uppspel.

Lunch och mellanmål ingår i avgiften.