Stina Rautelin och elever berättar om Järnbörd på Sveriges Radio

Järnbörd
Ur pjäsen Järnbörd. Foto: Stina Rautelin

En av avgångsklasserna framförde Järnbörd som slutuppspel. Under repetitionen samtalade Stina och eleverna med Sveriges Radio P4.