Teater 65+

Sofia Lockwall
Teater 65+ är en kurs som riktar sig till dig som är i en mogen ålder och som har liten eller ingen erfarenhet av teater men som en tid (kortare eller längre) velat prova på. Spontanitet, lyssnande och samarbete är något som ni kommer att få erfara, liksom arbete med improvisationer och scenframställning, både med ”eget” material (sådant ni improviserar fram) och med dramatiska texter. Här får du ny inspiration och nya infallsvinklar, som du med livserfarenhet och mognad, kan omsätta både på scenen (under kurstillfällena) och som människa.

Du som senior erhåller rabatt om 20% vilken redan är avdragen på det pris du ser (ordinarie pris 4 325 kr minus 20%=3 460 kr)

Lärare: Sofia Lockwall
Kort om Sofia Lockwall: Utbildad som skådespelare på EFAS, European Film Actor School, Zürich och i manusskrivande på DI. Jag arbetar som konstnärlig ledare och artist i Musikteatergruppen ”Systrarna Lockwall & Malena Jönsson.” Jag har medverkat i långfilmer, kortfilmer, reklamfilmer, i radio samt tv-sammanhang, bl. a. ”Allsång på Skansen”. Jag skriver på ett långfilmsmanus med stöd från Filminstitutet. På Calle Flygare vill jag förmedla mod utveckling, kreativitet och glädje. ”Trotsa tyngdlagen!”

Inga aktiviteter eller artiklar hittade