Teater fortsättning för elever med viss erfarenhet

Teater Fortsättning
Teater fortsättning riktar sig till elever med viss erfarenhet av teaterarbete. Eleverna fortsätter sitt arbete med att utforska och utveckla sig inom de olika teaterämnena.

Kursen syftar bland annat till att öka förståelsen för textarbete och improvisation, samt att uttrycka den i praktisk handling.