Teater grundkurs för barn och ungdomar

Teater Grundkurs

Teater grundkurs

riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater. Kursen syftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna.

Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel.

Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.

Teater grundkurs 2

Kursen riktar sig till elever som gått Teater Grundkurs 1 eller som har lite erfarenhet av att spela teater. Kursen åsyftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna. Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel. Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.