Teaterimprovisation 40+

Rolf Jenner
På kursen Teaterimprovisation 40+ kommer kursdeltagarna under lättsamma och roliga former introduceras och sedan vidareutveckla sig i teaterimprovisationens kreativa värld. Spontanitet, lyssnande och samarbete är något som kommer utvecklas i improvisationens form och är en utmärkt ingång och komplement till övriga teaterkurser. Kursen ges vid 10 tillfällen á 2:30 timmar med inlagd paus.

Kursledare: Rolf Jenner
Rolf Jenner har arbetat professionellt som skådespelare och regissör i drygt 35 år. Han har mångårig erfarenhet av teaterimprovisation, dels som lärare men även som skådespelare i olika uppsättningar där teaterimprovisation har varit en del av föreställningen. Läs mer om Rolf på hans hemsida eller besök hans sida i Artistkatalogen.

Inga aktiviteter eller artiklar hittade