Workshop ”Almedalen” med presentationsteknik, röstteknik och improvisation

Den här workshopen riktar sig till dig som ska hålla föredrag/föreläsningar

i sammanhang med allt från den lilla publiken till den riktigt stora. Den gemensamma nämnaren är att du ska arbeta i ett sammanhang där du behöver metoder för hur du lägger upp din presentation med fokus på områdena presentation, röst och improvisation. Hur kan du tänka när du lägger upp din presentation? Hur löser du ”situationer” som uppstår i form av t ex frågor eller en rörig kringmiljö? Hur gör du för att din röst ska höras till alla och för att din röst ska hålla över flera föredrag? Vi har tagit Almedalsveckan som exempel men kunskaperna i denna workshop gäller i många sammanhang för dig som håller större eller mindre föredrag i ditt arbete!

Beskrivning

Kursen är upplagd i tre ämnen: presentationsteknik, röstteknik och improvisation. I varje ämne får du redskap och tekniker att utveckla just ditt instrument, tillsammans med gruppen och under ledning av professionella lärare och scenkonstnärer.

I presentationstekniken arbetar vi med både uttryck och inre trygghet. Vi går igenom hur du fångar din publiks uppmärksamhet och hur du behåller den; vi går också igenom hur du möter din publik och får dem välvilligt inställda till vad du har att säga. Du kommer få inblick i vad ditt kroppsspråk förmedlar och hur du ska kunna mildra samt använda dig av din nervositet.  Vi jobbar med fokus på det personliga framträdandet och inte med tekniska hjälpmedel.

I rösttekniken kommer fokus ligga på att hitta kraften i rösten; med tal- och röstövningar. Hur framför jag en text på scenen? Hur investerar jag mig själv i en text, t.ex. i en dikt? Var och varför kan ett berättade gå förlorat och hur ändrar jag på detta?

I improvisation kommer du att arbeta med olika typer av improvisationer som alla utgår från och samtidigt utmanar dina egna förutsättningar och uttryck. Mycket handlar om att i ett tryggt sammanhang våga utmana sig själv på områden som du annars kanske inte går in på.

Kursens sammanlagda undervisningstid är 15 timmar.

Lärare/pedagoger:

Camilla Cederlund: Frilansande artist och pedagog
Anna Lindholm Rosendahl: Utbildad logonom och legitimerad teaterlärare.
Rolf Jenner: Skådespelare och regissör