Workshop med skådespeleri, rörelse och sångteknik

Denna workshop riktar sig till dig som redan gått grundläggande kurs i teater eller närliggande scenkonst och som vill utveckla dig inom teatern som hantverk. Här får du ny inspiration, nya infallsvinklar och en möjlighet att underhålla ditt instrument – dig själv.

Kursen är upplagd i tre ämnen: skådespelarteknik, sångteknik och rörelse. I varje ämne får du redskap och tekniker att utveckla just ditt instrument, tillsammans med gruppen och under ledning av professionella lärare och scenkonstnärer.

I skådespelartekniken kommer du främst arbeta med att hitta den verbala, emotionella och intellektuella kampen i scenerna. Du lär dig grunderna i Konstantin Stanislavskijs skådespelarsystem – det system som grundlade den moderna skådespelarkonsten – där rollens vilja utgör den grundläggande parametern i teaterarbetet. Hur hittar jag min karaktärs vilja? Och hur driver jag den så kraftfullt jag kan – med så starkt sceniskt resultat som möjligt?

I sångtekniken kommer fokus ligga på att hitta kraften i rösten, arbeta med olika sångtekniker; med sång-och röstövningar. Hur framför jag en sång på scenen? Hur investerar jag mig själv i en sång? Arbetet sker utifrån en helhetssyn där, förutom den rent vokala delen, även ergonomi och interpretation spelar stor roll.

I rörelsetekniken kommer du att arbeta med fysiska improvisationer; med den egna kroppens förutsättningar i förhållande till kroppar och till rummet, med kontaktimprovisationer två och två och i större grupp.

Inga aktiviteter eller artiklar hittade