Workshop med skådespeleri, rörelse och sångteknik

Denna workshop riktar sig till dig som redan gått grundläggande kurs i teater eller närliggande scenkonst och som vill utveckla dig inom teatern som hantverk. Här får du ny inspiration, nya infallsvinklar och en möjlighet att underhålla ditt instrument – dig själv.

Kursen är upplagd i tre ämnen: skådespelarteknik, sångteknik och rörelse. I varje ämne får du redskap och tekniker att utveckla just ditt instrument, tillsammans med gruppen och under ledning av professionella lärare och scenkonstnärer.

I skådespelartekniken kommer du främst arbeta med att hitta den verbala, emotionella och intellektuella kampen i scenerna. Du lär dig grunderna i Konstantin Stanislavskijs skådespelarsystem – det system som grundlade den moderna skådespelarkonsten – där rollens vilja utgör den grundläggande parametern i teaterarbetet. Hur hittar jag min karaktärs vilja? Och hur driver jag den så kraftfullt jag kan – med så starkt sceniskt resultat som möjligt?

I sångtekniken kommer fokus ligga på att hitta kraften i rösten, arbeta med olika sångtekniker; med sång-och röstövningar. Hur framför jag en sång på scenen? Hur investerar jag mig själv i en sång? Arbetet sker utifrån en helhetssyn där, förutom den rent vokala delen, även ergonomi och interpretation spelar stor roll.

I rörelsetekniken kommer du att arbeta med fysiska improvisationer; med den egna kroppens förutsättningar i förhållande till kroppar och till rummet, med kontaktimprovisationer två och två och i större grupp.

Vuxenkurser

Grundkurser, fortsättningskurser, improvisation och meisnerteknik.

Grundkurserna passar både nybörjare samt dig som gått tidigare kurser eller arbetat lite med teater. För att gå vissa fortsättningskurser krävs att du har gått relevant grundkurs eller motsvarande.

Ålder Start Dag och tid Pris Ledare    
Skådespelarteknik för kameran, Från 18 år
Start 29/8. Ons 18.00-21.00 10 ggr.
Ledare Casper.
Från 18 år 29/8 Ons 18.00-21.00 10 ggr 5250:- Casper Info Endast 1 platser kvar »
Strasberg-teknik - The Method, Från 18 år
Start 20/9. Tors 18.00-21.00 6 ggr.
Ledare Casper.
Från 18 år 20/9 Tors 18.00-21.00 6 ggr 3245:- Casper Info/Boka Endast 1 platser kvar »
Att skådespela är att vilja (Fortsättning), Från 18 år
Start 3/9. Mån 18.15-21.15 10 ggr.
Ledare Fredrik H.
Från 18 år 3/9 Mån 18.15-21.15 10 ggr 5250:- Fredrik H Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade »
Kliv upp på scenen! (Fortsättning), Från 18 år
Start 30/8. Torsdag Kl. 17:45-20:45 10 ggr.
Ledare Mia P.
Från 18 år 30/8 Torsdag Kl. 17:45-20:45 10 ggr 5250:- Mia P Info God platstillgång »