Workshop med skådespeleri, rörelseteknik och röst/sångteknik

Denna workshop riktar sig till dig som redan gått grundläggande kurs

i teater eller närliggande scenkonst och som vill utveckla dig inom teatern som hantverk. Här får du ny inspiration, nya infallsvinklar och en möjlighet att underhålla ditt instrument – dig själv.

Kursen är upplagd i tre ämnen: skådespelarteknik, röstteknik och rörelseteknik. I varje ämne får du redskap och tekniker att utveckla just ditt instrument, tillsammans med gruppen och under ledning av professionella lärare och scenkonstnärer.

I skådespelartekniken kommer du främst arbeta med att hitta den verbala, emotionella och intellektuella kampen i scenerna. Du lär dig grunderna i Konstantin Stanislavskijs skådespelarsystem – det system som grundlade den moderna skådespelarkonsten – där rollens vilja utgör den grundläggande parametern i teaterarbetet. Hur hittar jag min karaktärs vilja? Och hur driver jag den så kraftfullt jag kan – med så starkt sceniskt resultat som möjligt?

I rösttekniken kommer fokus ligga på att hitta kraften i rösten; med tal- och röstövningar. Hur framför jag en text på scenen? Hur investerar jag mig själv i en text, t.ex. i en dikt? Var och varför kan ett berättade gå förlorat och hur ändrar jag på detta?

I rörelsetekniken kommer du att arbeta med fysiska improvisationer; med den egna kroppens förutsättningar i förhållande till kroppar och till rummet, med rörelseimprovisationer två och två och i större grupp.

Kursens sammanlagda undervisningstid är 30 timmar.

Lärare/Pedagoger

Fredrik Hiller: Regissör, skådespelare och manusförfattare.
Anna Lindholm Rosendahl: Utbildad logonom och legitimerad teaterlärare.
Martin Hasselgren: Aktör och kreatör med fokus på rörelse och mim.