Calle Flygare Temadag 050522

Tema: Min lärares konstnärliga yrkesverksamhet

Calle Flygare teaterskolas strategi är att ha lärare som vid sidan av sina läraruppdrag samtidigt är yrkesverksamma skådespelare, regissörer, mimare, performance-artister. Att lära ut tekniker och färdigheter till eleverna på skolan är en sak, men en helt annan att i verkligheten berätta om hur man själv arbetar med sin konst, därför hade vi Torsdagen den 5 maj en halv temadag med hela skolan på Scalateatern.

Syftet var att få ett spännande samtal med fyra av lärarna på skolan, om deras syn på konst, vad som driver dem, deras längtan och rädslor, deras väg från amatörer till professionella heltidskonstnärer och hur deras vägval påverkat livet i övrigt, vad de inspireras av. Samtalet leddes av regissören Hugo Hansén som är en av vårens slutproduktions regissörer.

Det blev ett mycket ärligt, dynamisk och informativt samtal, där panelen delade med sig av både sina drömmar och sina tillkortakommanden. Sista timmen öppnades det upp för frågor från eleverna och vi hade kunnat hålla på hela natten om inte tiden hade tagit slut.

I panel satt: Inga Onn, Sofi Helleday, Martin Hasselgren, Björn Andersson

Information

Kontakta oss


Följ oss