Integritetspolicy

Calle Flygare Teaterskolas behandling av personuppgifter i samband med ansökan om anställning

Vi på Calle Flygare Teaterskola är måna om att du ska känna dig trygg med att dela dina personuppgifter med oss. Med denna integritetspolicy vill vi tydliggöra hur vi samlar in, behandlar och lagar dina personuppgifter i samband med rekrytering, men också göra dig medveten om vilka rättigheter som du har gentemot oss.

Vi vill att du ska vara medveten om att du inte är skyldig att tillhandahålla några personuppgifter till oss, men utan tillgång till dessa uppgifter kan vi inte utvärdera och matcha dig gentemot aktuell tjänst och genomföra en rekryteringsprocess.

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att du ansöker om en utlyst tjänst, skickar in en spontanansökan, kontaktar oss via telefon, mail, formulär på hemsida eller skickar in en intresseanmälan riktat till oss via tredje part.

Vilka uppgifter som samlas in beror på vilken tjänst som du ansöker om och vilka personuppgifter som du väljer att dela med dig av till oss. Exempel på personuppgifter kan vara namn, kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet, utbildning, bilder, intyg, betyg, kunskaper och kompetenser och andra personliga detaljer.

Om du går vidare i vår ansökningsprocess och blir kallad till intervju, får genomföra tester, referenstagning, genomgår bakgrundskontroll och liknande rekryteringsmoment kommer även dessa personuppgifter att samlas in och behandlas.

Behandling av personuppgifter
Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna utvärdera din matchning gentemot aktuell tjänst och bedöma om du är aktuell för anställning. Behandlingen är nödvändig för att kunna vidta åtgärder innan undertecknande av anställningsavtal och liknande åtgärder och därmed kunna fullgöra våra skyldigheter och rättigheter inom arbetsrätten.

Vår behandling vilar även på aktivt samtycke från dig som sökande samt intresseavvägning för att kunna bedöma och överväga dig som sökande, kalla och boka in dig på intervju och granska ditt inskickade CV och personliga brev.

Ansvar för behandling av dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig för rekryteringsprocessen och behandlingen av dina personuppgifter är Calle Flygare Teaterskola AB. Vi delar även dina personuppgifter med våra webb-, IT-, program och systemleverantörer samt leverantörer av rekryterings- och supporttjänster som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, sk personuppgiftsbiträden.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till 3:e part, med undantag för:
a) Skriftligt godkännande från dig
b) Att efterleva en lagstadgad skyldighet
c) Myndighets- eller domstolsbeslut

Lagring av personuppgifter
Vi kommer att spara dina personuppgifter upp till tre år efter avslutat rekryteringsförfarande. Om du vill att vi ska matcha dig mot framtida tjänster, kan vi med stöd av ditt samtycke, spara dina personuppgifter och ansökningshandlingar för längre tid.

Om du inte vill att vi sparar dina personuppgifter, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på tel: 08-628 22 34 eller via mail: info@calleflygare.se. Du kan även skicka ett brev om återkallande av samtycke till adressen: Calle Flygare Teaterskola, Västmannagatan 5, 111 24 Stockholm.

Rättigheter
Som personuppgiftslämnare har du rätt att när som helst begära ut information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, lagrar och hur dessa har använts. Du har även rätt att begära rättning av felaktiga personuppgifter, begränsning eller radering av samt invända dig mot att vi behandlar uppgifterna. Du kan även i vissa fall begära att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format.

Kontaktuppgifter
Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta personuppgiftsansvarig:

Calle Flygare Teaterskola AB
Orgnr: 556161-9411
Västmannagatan 5
111 24 Stockholm

Tel: 08-628 22 34
E-post: info@calleflygare.se