Martina Nilsdotter

Martina är auktoriserad sångpedagog, skådespelare och regissör med lärarbehörighet i både teater och musik. Hon har erfarenhet av att arbeta med fria teatergrupper i rollen som skådespelare och regissör och har även arbetat som konstnärlig ledare. Hennes passionerade förälskelse till teatern tog henne vidare in i visans berättande och väckte hennes intresse att utveckla röstens potential och uttrycksmöjligheter som känsloförmedlare.

Hon har drivit ett center för undervisning i sångteknik och låtskriveri, gett ut två album med egen vismusik och spelat på många klubbar, festivaler och scener runt om i Sverige. Hon har en gedigen utbildningsbakgrund och har bl a studerat på Calle Flygares Skådespelarprogram, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Complete Vocal Institute i Köpenhamn.

Som lärare känner hon lycka när hon får vara med om de magiska ögonblicken när eleverna bemästrar något nytt och landar en insikt. Hon tror på experimenterandet som form och har en okuvlig tro på att hennes elever kommer att lyckas med rätt verktyg och engagemang. Hon ser på och möter alla elever som enskilda individer och ser varje framgång som de gör som en gemensam seger.

Läs mer om Skådespelarprogrammet
Lärarinformation

Kontakt


Följ oss