Mira Horovitz

Mira är utbildad och legitimerad teaterlärare via Karlstads universitet, hon har även en fil kand i dramapedagogik från Västerbergs folkhögskola och högskolan i Gävle och arbetar med musikaler, forumspel och gruppdynamiska övningar för barn- och ungdomar.

Mira ser på teater som en metod att undersöka livet och vägleder sina elever i arbetet att utveckla olika delar av sitt sceniska uttryck. Som lärare har Mira stort fokus på god kommunikation och att skapa en öppen atmosfär som ger utrymme till både lust och allvar. Koncentration, samspel, det fysiska uttrycket och skådespeleriets uppbyggnad är en naturlig del i all undervisning. Hon strävare efter att hennes elever ska bli modiga tillsammans och omvandlar varje lektion till en frizon för kreativt tänkande och rätten att vara sig själv.

Lärarinformation

Kontakt


Följ oss