Prova på-kurser

Söndagen den 2 Juni har Calle Flygare Teaterskola Öppet hus mellan kl. 10:00-13:30.
Då ges möjligheten att komma och besöka Calle Flygare Teaterskola och testa på våra olika terminskurser. Lärarna kommer berätta lite om kurserna och du får testa på några övningar som kurserna innefattar.

Anmäl dig till våra gratis prova på-tillfällen nedan och säkra din plats!

Information

Kontakta oss


Följ oss


Dramaskutt och Teaterlek

Dramaskutt
Kursen vänder sig till våra allra yngsta elever. Tillsammans med övningar som utvecklar vår förståelse för rörelse, röst och kroppsliga uttryck närmar vi oss skådespelarkonsten. Eleverna får exempelvis träna sin förmåga att vara i grupp, förstå och visa känslouttryck samt skapa utifrån fantasi.

Teaterlek
Kursen riktar sig till våra yngsta elever och är en förberedande grundkurs inom ämnet teater. Med leken som metod och hjälpmedel närmar sig eleverna teaterns delar och utforskar dem på ett kreativt sätt. Eleverna arbetar inledningsvis mycket med rörelselekar, gruppdynamiska övningar och övningar som tränar hur man förhåller sig till varandra och rummet. Vidare ämnesområden som eleverna utforskar och utvecklar sig i röst, rörelse, koncentration och improvisation. Eleverna arbetar ibland med mindre scenframställningar, som ofta utgår från sagor och berättelser.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Prova på Dramaskutt & Teaterkutt, 4 - 6 år
Start 2/6. Sön 10.15-10.45 1 ggr.
Ledare Carrie, Mira.
4 - 6 år 2/6 Sön 10.15-10.45 1 ggr Carrie, Mira
Info/Boka God platstillgång
»
Prova på Teaterlek, 6 - 7 år
Start 2/6. Sön 10.45-11.15 1 ggr.
Ledare Carrie, Mira.
6 - 7 år 2/6 Sön 10.45-11.15 1 ggr Carrie, Mira
Info/Boka God platstillgång
»
Teater Grund

Dessa kurs riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater.
Kursen åsyftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna. Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel. Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Prova på Spela teater,8-12 år, 8 - 12 år
Start 2/6. Sön 11.30-12.00 1 ggr.
Ledare Carrie, Mira.
8 - 12 år 2/6 Sön 11.30-12.00 1 ggr Carrie, Mira
Info/Boka Endast 3 platser kvar
»
Prova på Skådespelertrappan, 13 - 18 år
Start 2/6. Sön 12.30-13.15 1 ggr.
Ledare Sofia.
13 - 18 år 2/6 Sön 12.30-13.15 1 ggr Sofia
Info/Boka God platstillgång
»
Teater Avancerad

Kursen riktar sig till elever med större erfarenhet av skådespeleri, och som är intresserade av att fördjupa sig på en mer avancerad nivå. Eleverna arbetar exempelvis med monologer, karaktärsarbete och improvisation. Lektionerna är tre timmar långa och kräver en hög ambitionsnivå.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Prova på Masterclass, 14 - 18 år
Start 2/6. Sön 11.30-12.00 1 ggr.
Ledare Sofia.
14 - 18 år 2/6 Sön 11.30-12.00 1 ggr Sofia
Info/Boka God platstillgång
»
Vuxenkurser & Workshops

Grundkurser, fortsättningskurser, improvisation och meisnerteknik.

Grundkurserna passar både nybörjare samt dig som gått tidigare kurser eller arbetat lite med teater. För att gå vissa fortsättningskurser krävs att du har gått relevant grundkurs eller motsvarande.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Prova på Att skådespela är att vilja - vuxna, Från 18 år
Start 2/6. Sön 12.15-13.00 1 ggr.
Ledare Fredrik H.
Från 18 år 2/6 Sön 12.15-13.00 1 ggr Fredrik H
Info/Boka God platstillgång
»
Prova på Agera frömför kameran - vuxna, Från 18 år
Start 2/6. Sön 13.15-14.00 1 ggr.
Ledare Casper.
Från 18 år 2/6 Sön 13.15-14.00 1 ggr Casper
Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
»