Ta chansen och läs en teaterutbildning med internationellt fokus!

Då du är klar med Calle Flygares tvååriga skådespelarprogram har du möjlighet att läsa en teaterutbildning med internationellt fokus! Under utbildningens gång kommer du lära dig skådespelartekniker från en mängd av världens teaterkulturer och samtidigt utvecklar du din kreativitet i såväl skådespeleri som regi, sång och rörelse. Självklart finns det även möjlighet att delta i teaterföreställningar varje år. Under 2012 sattes bland annat föreställningen Ragtime upp på skolans egen utomhusteater.

Unikt för Acting & World Theatre programmet är att du som student får möjlighet att läsa en termin utomlands på en av skolans samarbetsuniversitet. Du kan bland annat åka till New York City, Brisbane, Prag eller Santiago. Du breddar din kulturella och internationella förståelse och får samtidigt ovärderliga erfarenheter som du har nytta av i ditt liv, både på ett personligt- och yrkesmässigtplan.

I utbildningen får du även chansen att vässa dina kunskaper i grupparbete, kommunikation, projektledning, problemlösning och presentation. Exempel på kurser som ingår i programmet är Creating a Character, Acting for the Camera och Creating a Performance.

När du läser Acting for the camera får du bland annat fördjupa dig i olika tekniker att använda när du agerar framför kameran och att analysera en karaktär utifrån ett manus. I kursen Creating a performance får du delta i en teaterproduktion som sedan visas inför publik. Här får du slipa dina färdigheter och samtidigt arbeta med olika repetitionstekniker, kommunikationen mellan skådespelare och regissör, samt lära dig mer om samspelet mellan skådespelare, designers, regissör och övriga deltagare i produktionen.

Undervisningen är omväxlande och genomtänkt, du kommer ta del av föreläsningar, seminarium, workshops och också få personlig handledning, samt arbeta i grupp och individuellt. Allt för att du ska ha en stabil grund att stå på när du är klar med dina studier och göra dig redo för livet som skådespelare.

Som student vid Skådespelarprogrammet på Calle Flygare har du en unik chans att hoppa in direkt på år två av en Bachelor of Acting & World Theatre på berömda filmskolan London School of Film, Media & Performance! På så sätt läser du en Bachelor Degree på två år istället för tre.

London School of Film, Media & Performance (LSFMP) erbjuder en kreativ atmosfär bland de vackra omgivningarna av Regents Park mitt i händelsernas centrum – London! Studenter från över 85 länder har hittat hit och tillsammans skapar de en spännande och internationell miljö.

På skolan undervisas du i små klasser där teori blandas med praktiska övningar. Som student får du bland annat tillgång till skolans nya, toppmoderna studios för filminspelning och även delta i studiebesök på olika teatrar runt om i London. Utbildningen är perfekt för dig som vill slipa dina skådespelartekniker och få brett perspektiv av olika slags former av teater, från Shakespeare och andra klassiker till experimentella, moderna verk.

Något som studenterna uppskattar väldig mycket är det nära samarbetet och gemenskapen mellan kurskamrater och lärare, vilket bidrar till att du får ut det bästa av din studietid på LSFMP. Exempel på kurser som ingår i programmet är Creating a Caracter, Acting for the Camera och Creating a Performance.

London – en levande och mångsidig knytpunkt för teaterintresserade, som fostrat såväl teaterskådespelare som skådespelare för vita duken under många år. Besök The Globe Theatre, där Shakespeare för runt 500 år sedan uppförde många av sina pjäser under bar himmel inför entusiastisk publik. Samarbetet med Regents College är ytterligare ett steg i att erbjuda er Calle Flygare-elever internationella vägar att söka er fram på. Att se Europa som en potentiell utbildnings- och arbetsplats tror vi är framtidens sätt för såväl skapande scenkonstnärer som filmkonstnärer.

Vid intresse kan programhandbok (Program Handbook) mailas. Där beskrivs i detalj utbildningens utformning och innehåll, samt skolans syn på lärandet. Vänligen kontakta Blueberry eller skolan.

Pris 2016: 7 975 GBP, ca 88 204 kr per termin.

Utöver terminsavgiften tillkommer 250 GBP, 2 765 kr i registreringsavgift.

Kursavgifterna på London School of Film, Media & Performance betalar du terminsvis direkt till skolan. Blueberry hjälper dig således helt kostnadsfritt. För att ge dig en bra uppfattning om hur mycket din utbildning kommer att kosta ger vi även ett cirkapris i kronor. Det är baserat på valutakursen 11,06 kr per GBP. Valutakursen uppdaterades senast 2016-08-22.

Studiemedel

Alla längre utbildningar på London School of Film, Media & Performance är berättigade till studiemedel från CSN. I Storbritannien har du för närvarande rätt att få ut följande belopp per studievecka:

Studiebidrag: 704 kr
Lån för uppehälle: 1 772 kr
Merkostnadslån för utlandsstudier: 553 kr
Merkostnadslån för undervisningsavgift: 1 417 kr
Totalt per vecka: 4446 kr

Utöver dessa belopp kan du även ta extra merkostnadslån för högre kursavgift, resa och försäkring. Kursavgiftslånet betalas vanligtvis ut terminsvis medan resterande pengar betalas ut månadsvis. Den första utbetalningen brukar ske 2-3 veckor innan kursstart om du har ansökt i tid.

Klarar man sig på studiemedlen?

Det är alltid svårt att bedöma hur långt pengarna räcker då det beror på boende, levnadsvanor, valutakurser och många andra faktorer. Levnadsomkostnaderna för en sparsam student i London uppskattas ligga på ca 900 GBP, ca 9 954 kr, per månad (fyra veckor).

Låt oss göra ett räkneexempel baserat på dagsaktuell valutakurs. Terminerna på Regent’s University London är vanligtvis 18 veckor långa när du läser en BA (Hons) på Regents Business School. Utifrån detta kan vi beräkna hur långt studiemedlen räcker för att betala kursavgift och levnadsomkostnader.

Med CSNs nya system har du rätt att ta ett merkostnadslån för kursavgift på totalt 340080 kr (motsvarande 240 veckor*kursavgiftslånet på 1417 kr) under hela din studietid på högskolenivå. Du kan spendera hela detta belopp på en eller ett par terminer eller sprida ut det över hela din studietid. Detta lån är oberoende av hur du spenderar dina studiemedelsveckor i övrigt. Kursavgiftslånet kan dock aldrig vara större än den kursavgift du ska betala.

Antag att du ska läsa en BA (Hons) på Regents Business School på Regent’s University London som kostar 7975 GBP, ca 88204 kr, per termin. Du kan då finansiera hela terminskostnaden med CSN genom att ta ett kursavgiftslån på 88200 kr motsvarande ca 62 kurslåneveckor. Kursavgiftslånet från CSN räcker då totalt till att finansiera 3.9 terminer á 18 veckor när du läser BA (Hons) på Regents Business School på Regent’s University London.

Hur får jag mer information?

Kontakta oss på info@calleflygare.se

Tips – Läs om Linnéa Kindwalls erfarenhet av Regent’s