Din skådespelarkarriär startar på Calle Flygare

Ta dig närmare din skådespelardröm och lär dig skådespeleriets hantverk av framgångsrika och rutinerade skådespelare. Vi har utbildat blivande skådespelare sedan 1940 och har haft glädjen att ha många kända elever som Magnus Uggla, Björn Gustavsson, Christine Meltzer, David Helenius och Alexandra Rapaport. Vill du bli vår nästa stjärna?

Ansök till utbildning

Skådespelarprogrammet är en tvåårig yrkesutbildning med 100% studietakt som är CSN-berättigad till både uppehälle och studieavgift. För dig som älskar att agera, har rätt driv och är beredd på hårt och roligt arbete ger utbildningen dig en gedigen plattform i din framtida skådespelarkarriär. Det är vanligt att våra elever väljer att studera vidare utomlands eller vid någon av Sveriges teaterhögskolor, medan andra börjar arbeta som skådespelare inom teater, film och TV direkt efter utbildningen.

Om utbildningen

Som elev på Skådespelarprogrammet kommer du att få öva upp olika färdigheter som du behöver i ditt framtida yrke som skådespelare. Nedan följer ett axplock.

 • Skådespelarteknik där du tränar både på att framföra dialoger och monologer.
 • Metoder för att skapa ett gott samarbete i teaterteamet.
 • Att arbeta med devising för att skapa handling.
 • Hur du använder din personliga röst effektivt. Dels så publiken hör dig ordentligt, men också hur du utnyttjar pausering, dialekter och olika betoning vid gestaltning.
 • Att med sång som verktyg uttrycka olika stämningar och känslor.
 • Hur du kan agera framför filmkameran, där du lär dig filmskådespelarens utmaning att ofta behöva få fram budskapet genom små gester och röstförändringar.
 • Att använda och utveckla ditt kroppsspråk.
 • Olika tekniker så som Meisner, Groth, Stanislawski och improvisationsteater.
 • Teaterhistoria som sätter de pjäser du spelar i ett historiskt och kulturellt sammanhang.
 • Hur auditions och arbeta att med agent går till. Genomgång om hur skådespelarens arbetsmarknad ser ut idag och vad som kan förväntas i framtiden.
 • Scenkamp, där vi provar på och får råd för kamp på teaterscenen och i andra sammanhang.
Grundläggande behörighet

För att söka till Skådespelarprogrammet behöver du ha treårig gymnasieexamen eller ha motsvarande betyg/intyg från Komvux, folkhögskola, gymnasiesärskola eller en skola utomlands. Om inte detta grundkrav är uppfyllt kan vi i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du ändå kan tillgodogöra dig utbildningen och uppnå examensmålen.

Vi genomför en ansökningsomgång per termin. Till höstterminen tar vi in två klasser och till vår terminen tar vi in en klass. Klasserna består av enbart 16 elever för att ge dig bästa möjliga utrymme.

Ansökan till HT 2019: öppnar i början av Mars.
Audition och intervju: Audition tillfällena kommer ligga i April samt Maj.
Antagningsbesked: Juni
Skolstart: 14/8 2019

1. Digital ansökan i två steg

A. Fyll i ansökningsformuläret till Skådespelarprogrammet som du hittar på vår hemsida under Ansökan.

I ansökningsformuläret fyller du i dina personuppgifter, bekräftar att du har grundläggande behörighet eller ej*. Är du behörig ska du sedan bifoga vidimerade betygskopior av ditt slutbetyg från gymnasiet i ansökningsformuläret.

Du ska även bifoga en bild på dig själv samt skriva en kort text om dig själv, t.ex. ”har du jobbat med teater innan?” ”Varför söker du just Calle Flygare Teaterskola?”. Denna text får max vara en A4-sida.

B. När alla personuppgifter, betyg, bild samt personligt brev är inskickat via anmälningsformuläret kan du välja en Audition dag längre ned på samma Ansökningssida. När du valt en passande dag så måste du göra en anmälan igen via datumlänken.

*Om du inte har treårig gymnasieexamen, bifoga vidimerade intyg, diplom, yrkeskunskap etc som du vill att vi ska ta i beaktande.

Vidimerade betyg

Med vidimering menas att två andra personer än du själv intygar att din betygskopia överensstämmer med originalet. Detta innebär att dessa två ska skriva under din betygskopia med var sin underskrift och namnförtydligande samt ange ett telefonnummer direkt på den betygskopia som du skickar in till oss.

2. När du gjort din ansökan

När du lämnat in din ansökan och valt auditiondag kommer du få en faktura på 400 kr. När fakturan är betald kommer vi skicka ut mer relevant information inför din audition samt tre monologer där du väljer ut en som du framför på din auditiondag. Du ska även välja ytterligare en egen monolog att framföra vid din ansökan.

Om du inte har möjlighet att delta på det utvalda datumet kontaktar du oss på 08-628 22 34 eller info@calleflygare.se så försöker vi hitta en annan lösning.

3. Audition och intervju

Vår audition omfattar tre olika delar:

 • Rörelseprov i helgrupp med individuella inslag. Detta moment sker i grupp och tar cirka 45–60 minuter.
 • Två monologer – en text som du får av oss och en som du väljer helt själv. Detta moment sker individuellt och tar cirka 15–20 minuter
 • Avslutningsvis intervjuas du av Calle Flygares auditionjury som består av representanter av skolans lärare och skolans ledningsgrupp. Detta moment sker individuellt och tar cirka 10–15 minuter.
4. Antagningsbesked

Efter sista audition tillfället behöver vår jury 14 dagar på sig att sammanställa alla ansökningar. Besked lämnas därför ungefär 14 dagar efter det sista audition tillfället.

5. Bekräftelse

Om du är antagen till utbildningen behöver du skriftligen bekräfta din studieplats på en blankett /webbformulär som du får av oss. Din bekräftelse innebär att du tackar ja till din erbjudna studieplats, förbinder dig till att följa Calle Flygares regler för våra elever samt att du förbinder dig att betala din studieavgift för de år som du studerar på skolan.

6. Välkommen till Calle Flygare
Kurskostnader

Skådespelarprogrammet är en avgiftsbelagd utbildning och kostar 81 500 kr/år för HT 2019. Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN, som även erbjuder möjlighet till merkostnadslån för att kunna betala din undervisningsavgift. Läs mer om detta på CSN:s hemsida.

Betalning

40 750 kr inbetalas per termin. Totala kostnaden för hela läsåret är 81 500 kr.

Observera att avgiften för ditt andra läsår kan komma att justeras beroende av inflation och andra kostnadsökningar. Kostnader för studiemateriel och litteratur tillkommer med ca 1000-2000kr per läsår beroende av om du väljer att köpa allt eller om du lånar eller delar studiematerialet med andra.

78 års erfarenhet ger dig nycklar till branschen

Vi tror att våra elever vinner på att få kunskap om flera olika teatertekniker och att det ger dig möjlighet att komma underfund med vilken som passar dig bäst. Därför är vår utbildning både bred och djup med målet att du som elev ska kunna göra övertygande gestaltningar med hjälp av din röst och ditt kroppsspråk i nära samspel med andra skådespelare och din publik.

Så är utbildningen uppbyggd

Under ditt första år hos oss tränar du på viktiga grunder som studieteknik, genusfrågor, rörelseteknik, skådespelarteknik, röstteknik, monolog- och dialogteknik. Mellan år ett och två görs sedan en bedömning av dina möjligheter att uppnå våra kurs- och examensmål. För dig med goda möjligheter att fullfölja utbildningen väntar sedan ytterligare ett spännande och roligt år med oss.

Under år två fördjupar du dina kunskaper inom rörelseteknik, skådespelarteknik och röstteknik ytterligare och lär dig filmskådespelarteknik, improvisation och devising. Du får även kunskap om hur det är att vara frilansande skådespelare och lär dig att hantera kontrakt, ekonomi och marknadsföring. Som avslutning får du visa upp vad du har lärt dig under din klass slutproduktion, vilken spelas upp för en stor publik där även branschfolk bjuds in för att visa vad du och dina studiekamrater kan åstadkomma.

Din succé är vårt mål

Om några år kan det vara du som undervisar blivande skådespelare vid sidan av din skådespelarkarriär. Innan dess kommer du ha skrattat och gråtit när du skapat teatermagi tillsammans med studiekamraterna. Tillsammans med professionella skådespelare och kurskamrater med gemensamma drömmar kommer du ha blivit medveten om att du har många fler talanger än du visste om när du började här. Nu är det din tur att ta första steget för att uppnå dina drömmar. Välkommen med din ansökan!

Information

Kontakta oss


Följ oss