Din skådespelarkarriär startar på Calle Flygare

Ta dig närmare din skådespelardröm och lär dig skådespeleriets hantverk av framgångsrika och rutinerade skådespelare. Vi har utbildat blivande skådespelare sedan 1940 och har haft glädjen att ha många kända elever som Magnus Uggla, Björn Gustavsson, Christine Meltzer, David Helenius, Alexandra Rapaport och Sofia Helin. Vill du bli vår nästa stjärna?

Ansökningarna till skolstart hösten 2020 öppnar under april månad.
Håll utkik på vår hemsida för audition-tider!

Ansök här när kurserna publicerats

Skådespelarprogrammet är en tvåårig yrkesutbildning med 100% studietakt som är CSN-berättigad till både uppehälle och studieavgift. Observera att merkostnadslånet inte täcker hela utbildningsavgiften. För dig som älskar att agera, har rätt driv och är beredd på hårt och roligt arbete ger utbildningen dig en gedigen plattform i din framtida skådespelarkarriär. Det är vanligt att våra elever väljer att studera vidare utomlands eller vid någon av Sveriges teaterhögskolor, medan andra börjar arbeta som skådespelare inom teater, film och TV direkt efter utbildningen.

Om utbildningen

Som elev på Skådespelarprogrammet kommer du att arbeta med olika skådespelartekniker och metoder. Detta för att öva dig, få kunskap om och utveckla olika färdigheter som du kommer att använda i ditt framtida yrke som skådespelare.

Vi erbjuder dig en grundutbildning inom skådespeleri och du får även en fördjupad kunskap i olika uttrycksmedel för att bättre kunna göra val inom scenkonst, i en kollektiv process.

Bland annat kommer du få undervisning i ämnen som Skådespelarteknik, Monologteknik, Dialogteknik, Film, Röst, Sång, Rörelse, Textanalys m.fl. ämnen.

Här följer axplock från några ämnesbeskrivningar:

 • Skådespelarteknik: här får du dina grundläggande verktyg och, i arbete med dialogtexter och monologer, får du prova olika metoder och skådespelatekniker.
 • Gruppdynamik: detta ämne är grundläggande för att skapa ett konstnärligt team; undervisningen i gruppdynamik ger dig kunskap om hur grupper fungerar och hur grupper löser olika situationer på bästa sätt för såväl individ som grupp.
 • Röst: taltekniker och övningar samt versmått. Hur använder du din röst på bästa sätt? Hur gör du dig hörd? Hur kan du bäst använda pausering, betoning och olika dialekter?
 • Sång: teknikträning, solo och ensemblearbete. Du får med sångpedagogens hjälp en möjlighet att utveckla din individuella sångpotential för arbete inom teatern.
 • Film: i detta ämne får du arbeta både framför och bakom kameran med alla de utmaningar ett filmteam ställs inför. Skådespelarmässigt arbetar du med de mindre uttrycken, anpassat för film och TV.
 • Rörelse: kroppen är ditt instrument på scenen. I ämnet rörelse får du möjlighet att utveckla ditt kroppsspråk och att erövra nya fysiska uttryck.
 • Textanalys: detta teoretiska ämne ger dig nycklarna in i dramatexten. Du lär dig tyda olika epokers speciella dramatik och utryck; du övar dig i att förstå hur du ska tolka en text, både övergripande och genom att djupdyka i frågor som Varför? Hur? Vad blir resultatet av den handlingen? Hur driver rollkaraktärerna det hen vill?
 • Scenkamp: våra lärare har lång erfarenhet av stunt, och i ämnet scenkamp får du en grundläggande utbildning i bland annat slagsmålstekniker.

Allt detta leder fram till den sista terminens slutproduktion som avgångseleverna framför inför öppen publik och branschfolk.

Grundläggande behörighet

För att söka till Skådespelarprogrammet behöver du ha treårig gymnasieexamen eller ha motsvarande betyg/intyg från Komvux, folkhögskola, gymnasiesärskola eller en skola utomlands. Om inte detta grundkrav är uppfyllt kan vi i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du ändå kan tillgodogöra dig utbildningen och uppnå examensmålen.

Vi genomför en ansökningsomgång per termin. Till höstterminen tar vi in två klasser och till vår terminen tar vi in en klass. Klasserna består av enbart 16 elever för att ge dig bästa möjliga utrymme.

Ansökan till HT 2020: öppnar i mars.

Audition och intervju: Auditiontillfällena kommer ligga i april/maj.
Antagningsbesked: Juni
Skolstart: 17/8 2020

1. Digital ansökan i två steg

A. Fyll i ansökningsformuläret till Skådespelarprogrammet som du hittar på vår hemsida under Ansökan.

I ansökningsformuläret fyller du i dina personuppgifter, bekräftar att du har grundläggande behörighet eller ej*. Är du behörig ska du sedan bifoga vidimerade betygskopior av ditt slutbetyg från gymnasiet i ansökningsformuläret.

Du ska även bifoga en bild på dig själv samt skriva en kort text om dig själv, t.ex. ”har du jobbat med teater innan?” ”Varför söker du just Calle Flygare Teaterskola?”. Denna text får max vara en A4-sida.

B. När alla personuppgifter, betyg, bild samt personligt brev är inskickat via anmälningsformuläret kan du välja en Audition dag längre ned på samma Ansökningssida. När du valt en passande dag så måste du göra en anmälan igen via datumlänken.

*Om du inte har treårig gymnasieexamen, bifoga vidimerade intyg, diplom, yrkeskunskap etc som du vill att vi ska ta i beaktande.

Vidimerade betyg

Med vidimering menas att två andra personer än du själv intygar att din betygskopia överensstämmer med originalet. Detta innebär att dessa två ska skriva under din betygskopia med var sin underskrift och namnförtydligande samt ange ett telefonnummer direkt på den betygskopia som du skickar in till oss.

2. När du gjort din ansökan

När du lämnat in din ansökan och valt auditiondag kommer du få en faktura på 400 kr. När fakturan är betald kommer vi skicka ut mer relevant information inför din audition samt tre monologer där du väljer ut en som du framför på din auditiondag. Du ska även välja ytterligare en egen monolog att framföra vid din ansökan.

3. Audition och intervju

Vår audition omfattar fyra olika delar, där punkt 2-4 sker individuellt:

 1. Rörelseprov och gruppdynamiska övningar i helgrupp med individuella inslag. Ca 20 min.
 2. Två monologer à 2 min – en text som du får av oss när du anmält dig, och en som du väljer helt själv (på svenska).
 3. Ett eget rörelseförlopp på max 90 sekunder. Förloppet ska ha början, mitten och slut, alltså en röd tråd och en handling. Du får inte använda dig av rekvisita, musik eller ord. Ett exempel på förlopp kan vara hur du åldras från 10 år till 50 år.
 4. Avslutningsvis intervjuas du av Calle Flygares auditionjury som består av representanter av skolans lärare och skolans ledningsgrupp.
4. Antagningsbesked

Efter sista audition tillfället behöver vår jury 14 dagar på sig att sammanställa alla ansökningar. Besked lämnas därför ungefär 14 dagar efter det sista audition tillfället.

5. Bekräftelse

Om du är antagen till utbildningen behöver du skriftligen bekräfta din studieplats på en blankett /webbformulär som du får av oss. Din bekräftelse innebär att du tackar ja till din erbjudna studieplats, förbinder dig till att följa Calle Flygares regler för våra elever samt att du förbinder dig att betala din studieavgift för de år som du studerar på skolan.

6. Välkommen till Calle Flygare
Kurskostnader

Skådespelarprogrammet är en avgiftsbelagd utbildning och kostar 81 500 kr/år för VT 2020. Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN, som även erbjuder möjlighet till merkostnadslån för att kunna betala delar av din undervisningsavgift. Läs mer om detta här och på CSN:s hemsida.

Betalning

40 750 kr inbetalas per termin. Totala kostnaden för hela läsåret är 81 500 kr.

Observera att avgiften för ditt andra läsår kan komma att justeras beroende av inflation och andra kostnadsökningar. Kostnader för studiemateriel och litteratur tillkommer med ca 1000-2000kr per läsår beroende av om du väljer att köpa allt eller om du lånar eller delar studiematerialet med andra.

80 års erfarenhet ger dig nycklar till branschen

Vi tror att våra elever vinner på att få kunskap om flera olika teatertekniker och att det ger dig möjlighet att komma underfund med vilken som passar dig bäst. Därför är vår utbildning både bred och djup med målet att du som elev ska kunna göra övertygande gestaltningar med hjälp av din röst och ditt kroppsspråk i nära samspel med andra skådespelare och din publik.

Så är utbildningen uppbyggd

Under ditt första år hos oss får du viktiga grunder som studieteknik, genusfrågor, rörelseteknik, skådespelarteknik, röstteknik, monolog- och dialogteknik. Mellan år ett och två görs sedan en bedömning av dina möjligheter att uppnå våra kurs- och examensmål. För dig med goda möjligheter att fullfölja utbildningen väntar sedan ytterligare ett spännande och roligt år med oss.

Under år två fördjupar du dina kunskaper inom rörelseteknik, skådespelarteknik och röstteknik ytterligare och lär dig filmskådespelarteknik, improvisation och devising. Du får även kunskap om hur det är att vara frilansande skådespelare och lär dig att hantera kontrakt, ekonomi och marknadsföring. Som avslutning får du visa upp vad du har lärt dig under din klass slutproduktion, vilken spelas upp för en stor publik där även branschfolk bjuds in för att visa vad du och dina studiekamrater kan åstadkomma.

Din framgång är vårt mål

Om några år kan det vara du som undervisar skolans elever vid sidan av din skådespelarkarriär. Innan dess kommer du ha skrattat och gråtit när du skapat teatermagi tillsammans med studiekamraterna. I samarbete med professionella skådespelare och med studiekamrater kommer du ha blivit medveten om att du har många fler talanger än du visste om när du började här. Nu är det din tur att ta första steget för att uppnå dina egna drömmar. Välkommen med din ansökan!

Information

Kontakta oss


Följ oss