Skådespelarprogrammet

Ansök till Skådespelarprogrammet

Här hittar du information om ansökningen till Skådespelarprogrammet på Calle Flygare Teaterskola. Ta dig närmare din skådespelardröm och lär dig skådespeleriets hantverk av framgångsrika och rutinerade skådespelare!

Ansök till Skådespelarprogrammet

Viktiga datum

5 sep: Ansökan öppnar
30 okt: Ansökan stänger
6 nov: Sista kompletteringsdag
7 nov–13 nov: Audition på plats i Stockholm
Antagningsbesked skickas i slutet av november.

Behörighet

Grundläggande behörighet
För att söka till Skådespelarprogrammet behöver du ha genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Du kan även tillgodoräkna dig behörighet till utbildningen om vi kan bedöma att du ändå kan tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper
För att vara behörig till utbildningen krävs särskilda förkunskaper, vilket vi fastställer genom en audition på plats i våra lokaler i Stockholm, Västmannagatan 5.

Steg 1: Ansökningshandlingar och ansökningsavgift

1. Registrera din profil på vår ansökningssida
Skapa en profil och registrera dina kontaktuppgifter på Skådespelarprogrammets ansökningsformulär på YH-antagning.se.

2. Betyg
Ladda upp en kopia på ditt originalbetyg från gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Om du fortfarande studerar på gymnasiet och inte har hunnit få ditt gymnasiebetyg ännu, kan du ladda upp ett dokument som intygar/bekräftar att du fortfarande går på gymnasiet.

3. Ansökningsavgift
Att söka till Skådespelarprogrammet kostar 450 kr. Din ansökningsavgift ska vara betald inför audition. Ansökningar behandlas i samband med att du skickar in dina dokument och anmäler dig till audition. Fakturan för ansökningsavgiften skickas ut till din angivna e-postadress. Ansökningsavgiften återbetalas ej efter önskad auditiondag är bokad.

Steg 2: Audition

Audition genomförs på plats i Stockholm under en heldag mellan kl 08.30 till ca 17.30 per sökande under 7 nov – 13 nov. Som sökande behöver du därför se till att du har möjlighet att boka/avsätta en valfri heldag i mån av plats under vecka 45. Vi bedömer alla sökanden på förmiddagen den auditiondag du önskat och kommer sedan välja de som vi vill fortsätta att se och arbeta vidare med på eftermiddagen.

Vår audition omfattar individuella scenprov, gruppövningar och personlig intervju, men kan även omfatta ytterligare praktiska övningar i form av scenframställning, rörelse, tal och improvisation. Inför audition ska du förbereda en monolog där du kan välja ett av följande två manus:

Ur ”Inte göra mamma ledsen!” av Fia Adler Sandblad
Ur ”Ansikte mot ansikte” av Ingmar Bergman

Under antagningsproven bedöms vilka av de sökande som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen. Urvalet sker utifrån följande urvalsgrunder.

  • Konstnärligt uttryck och potential.
  • Scenisk närvaro och potential.
  • Fysisk och vokal färdighet och potential.
  • Drivkraft, kollektiv medvetenhet och samarbetsförmåga

De fyra urvalsgrunderna viktas lika i förhållande till varandra. Om två sökande hamnar på samma poäng så går den sökande före som har högre bedömningspoäng på de två första bedömningsgrunden i listan.

Vad händer sen?
I slutet av november skickar vi ut antagningsbeskedet där du får meddelande om du är antagen eller har en reservplats. Är du antagen har du 10 dagars betänketid på dig innan du måste lämna besked om huruvida du vill ha platsen. Du bör därför i god tid innan ha kontaktat CSN för att undersöka vilka villkor och belopp som gäller för just dig, samt ha en plan för hur du ska finansiera dina två år hos oss. Om du inte svarar i tid, mister du din plats till förmån för första reserv på kö. Frågor kring vår ansökningsprocess och din ansökan besvaras endast via mail till antagningsenheten@calleflygare.se.

Undervisningsavgift

Skådespelarprogrammet är en tvåårig avgiftsbelagd utbildning och kostar 46.500 kr per termin. Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN, med möjlighet till merkostnadslån för att bekosta delar av din undervisningsavgift. Utbildningen är på eftergymnasial nivå, men CSN kvoten för studiemedel utgår ifrån gymnasial nivå. Det medför att din eftergymnasiala kvot inte påverkas, vilket möjliggör vidarestudier på universitet och högskola.

Kontakta gärna CSN för att undersöka dina möjligheter att låna pengar till utbildningen och till undervisningsavgiften på CSN:s hemsida.

Betalning
46.500 kr inbetalas per termin. Totalkostnad för två år uppgår till 186.000 kr.

Observera att avgiften för ditt andra läsår kan komma att justeras beroende av inflation och andra kostnadsökningar. Kostnader för studiemateriel och litteratur tillkommer med ca 1.000-2.000 kr per läsår beroende av om du väljer att köpa allt eller lånar eller delar studiematerialet med andra.

Ansök till Skådespelarprogrammet
Information

Kontakta oss


Följ oss