calleflygare skadespelarprogrammet 2023

Ansök till Skådespelarprogrammet

Här hittar du information om ansökningen till Skådespelarprogrammet på Calle Flygare Teaterskola. Ta dig närmare din skådespelardröm och lär dig skådespeleriets hantverk av framgångsrika och rutinerade skådespelare!

Ansök till Skådespelarprogrammet

Viktiga datum våren 2023

27 februari: Ansökan för start augusti 2023 öppnar
09 april: Ansökan stänger
16 april: Sista kompletteringsdag
24-28 april: Antagningsprov på plats i Stockholm
04 maj: Antagningsbesked

Behörighet

Grundläggande behörighet
För att söka till Skådespelarprogrammet behöver du ha genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Du kan även tillgodoräkna dig behörighet till utbildningen om vi kan bedöma att du ändå kan tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper
För att vara behörig till utbildningen krävs särskilda förkunskaper, vilket vi fastställer genom ett antagningsprov på plats i våra lokaler på Västmannagatan 5, Stockholm.

Steg 1: Ansökningshandlingar och ansökningsavgift

1. Registrera din profil på vår ansökningssida
Skapa en profil och registrera dina kontaktuppgifter på Skådespelarprogrammets ansökningsformulär på YH-antagning.se.

2. Betyg
Ladda upp en kopia på ditt originalbetyg från gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Om du fortfarande studerar på gymnasiet och inte har hunnit få ditt gymnasiebetyg ännu, kan du ladda upp ett dokument som intygar/bekräftar att du fortfarande går på gymnasiet.

3. Ansökningsavgift
Att söka till Skådespelarprogrammet kostar 450 kr. Din ansökningsavgift ska vara betald inför ansökningsprovet. Ansökningar behandlas i samband med att du skickar in dina dokument och anmäler dig till det fysiska antagningsprovet. Fakturan för ansökningsavgiften skickas ut till din angivna e-postadress. Ansökningsavgiften återbetalas ej efter att du har bokat in dig till antagningsprovet.

Steg 2: Antagningsprov

Antagningsprovet genomförs på plats i våra lokaler på Västmannagatan 5, Stockholm. Du väljer någon av dagarna den 24 april– 28 april och som sökande behöver du se till att du har möjlighet att avsätta en heldag. Vi bedömer alla sökanden på förmiddagen den dag du har bokat och kommer sedan välja vilka vi vill fortsätta arbeta vidare med på eftermiddagen. Antagningsprovet omfattar individuellt scenprov, gruppövningar och samtal, men kan även omfatta ytterligare praktiska övningar i form av scenframställning, rörelse, tal och improvisation. Inför antagningsprovet ska du förbereda en monolog där du kan välja mellan två olika texter:

Ur ”Diamanten” av Sofia Fredén
Ur ”Kaos är Granne med Gud ” av Lars Norén

Under antagningsproven bedöms vilka av de sökande som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalet sker utifrån följande urvalsgrunder.

  • Konstnärligt uttryck och potential
  • Scenisk närvaro och potential
  • Fysisk och vokal färdighet och potential
  • Drivkraft, kollektiv medvetenhet och samarbetsförmåga

De fyra urvalsgrunderna viktas lika i förhållande till varandra. Om två sökande hamnar på samma poäng så går den sökande före som har högre bedömningspoäng på de två första bedömningsgrunden i listan.

Vad händer sen?
I början av maj skickar vi ut antagningsbeskedet där du får meddelande om du är antagen eller har en reservplats. Är du antagen har du 10 dagars betänketid innan du måste lämna svarsbesked. Du bör ha kontaktat CSN för att undersöka vilka villkor och belopp som gäller för just dig, samt ha en plan för hur du ska finansiera dina två år hos oss. Om du inte svarar i tid, mister du din plats till förmån för första reserv på kö. Frågor kring vår ansökningsprocess och din ansökan besvaras endast via mejl till antagningsenheten@calleflygare.se.

Undervisningsavgift

Skådespelarprogrammet är en tvåårig avgiftsbelagd utbildning och kostar 46 500 kr per termin. Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN, med möjlighet till merkostnadslån för att bekosta delar av din undervisningsavgift. Utbildningen är på eftergymnasial nivå, men CSN kvoten för studiemedel utgår ifrån gymnasial nivå. Det medför att din eftergymnasiala kvot inte påverkas, vilket möjliggör vidarestudier på universitet och högskola.

Kontakta gärna CSN för att undersöka dina möjligheter att låna pengar till utbildningen och till undervisningsavgiften på CSN:s hemsida.

Betalning
46.500 kr inbetalas per termin. Totalkostnad för två år uppgår till 186.000 kr.

Observera att avgiften för ditt andra läsår kan komma att justeras beroende av inflation och andra kostnadsökningar. Kostnader för studiemateriel och litteratur tillkommer med ca 1 000–2 000 kr per läsår beroende av om du väljer att köpa allt eller lånar eller delar studiematerialet med andra.

Ansök till Skådespelarprogrammet
Information

Kontakta oss


Följ oss