Ansökan till Skådespelarprogrammet

Läs noga igenom anvisningarna för vad som krävs för att din ansökan ska bli komplett. Om efterfrågade dokument saknas eller om dina kopior på betyg, intyg, diplom eller bevis på yrkeserfarenhet inte är vidimerade, finns annars risk för att du inte kan tillgodoräkna dig meriten till din ansökan.

Behörighet


Grundläggande behörighet

Med grundläggande behörighet menas att du har ett examensbetyg eller slutbetyg från gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. I formuläret nedan kryssar du för alternativet: Ja, jag har allmän behörighet

Ej grundläggande behörighet

Om du inte har grundläggande behörighet har du istället fått ett samlat betygsdokument eller studiebevis från din gymnasieskola. Om du har rätt talang och känsla för skådespeleri, har vi möjlighet att göra undantag från grundläggande behörighet, om vi bedömer att du kan uppnå våra utbildningsmål. I formuläret nedan kryssar du för alternativet: Nej, jag har inte allmän behörighet

Ansökningsdokument


1. Vidimerade gymnasiebetyg

Vid grundläggande behörighet ska du bifoga en vidimerad kopia av ditt examensbevis/slutbetyg från gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning till din ansökan. Vid ej grundläggande behörighet ska du bifoga en vidimerad kopia av ditt samlade betygsdokument, studiebevis alternativt senaste skolbetyg. Utdrag från individuell studieplan godkänns ej.

2. Ansökningsbrev

Du ska skicka in ett ansökningsbrev om max en A4 som ska omfatta följande punkter:
1. En kort beskrivning av vem du är och din bakgrund
2. Vilka tidigare erfarenheter som du har av skådespeleri
3. Varför vill du bli skådespelare

3. Porträttfoto

Skicka med ett nytaget, välliknande profilfoto som är taget framifrån. Se till att bilden inte är större än 2 MB då det utifrån ett tekniskt perspektiv, kan påverka möjligheten att skicka in din ansökan.

4. Betyg, intyg och diplom

Stärk gärna din ansökan med andra betyg, intyg, diplom och bevis på yrkeserfarenhet inom skådespeleri.

Skicka ansökan


Du kan bifoga upp till fyra (4) filer till din ansökan som tillsammans får väga max 8 Mb. Godkända filtyper är PDF, txt, jpg jpeg, doc eller PPT. Om felmeddelande skulle uppstå när du försöker skicka in din ansökan beror det ofta på att dina bifogade filer väger för mycket tillsammans. Prova då att minska storleken på dina bifogade foton och försök igen.


Ja, jag har allmän behörighet och har bifogat mitt vidimerade examensbevis / slutbetygNej, jag har inte allmän behörighet och har bifogat mitt vidimerade studiebevis / samlade betygsdokument

Obs: Säkerställ att du har skickat in din ansökan innan du klickar på knappen Boka dag för intervju.

Boka dag för intervju