Ansökan

Nu har vi ett audition tillfälle kvar för start i januari 2019.

Den 1/12-2018 har vi årets sista audition tillfälle. Tid för audition är 16:00-21:00. Kom i god tid innan för att registrera dig och förberada dig.

Din audition består av tre huvuddelar:

  • Rörelseprov i helgrupp med individuella inslag. Detta moment sker i grupp kl. 16:00 och tar cirka 45–60 minuter.
  • Två monologer – en text som du får av oss och en som du väljer helt själv. Detta moment sker individuellt och tar cirka 15–20 minuter.
  • Avslutningsvis intervjuas du av juryn. Detta moment sker individuellt och tar cirka 10–15 minuter.

För att ansöka fyller du i dina uppgifter nedan, samt bifogar vidimerade gymnasiebetyg, andra typer av betyg eller intyg, en bild på dig själv samt ett personligt brev där du berättar om dig själv samt varför du valt att söka till oss.

När du lämnat in din ansökan kommer du få en faktura på 400 kr. När fakturan är betald kommer vi skicka ut mer relevant information inför din audition samt fyra monologer där du väljer ut en som du framför på din auditiondag. Du ska ytterligare välja en egen monolog att framföra vid din ansökan.Bifoga en fil (Betyg, intyg, diplom eller liknande). Kom ihåg att du tillsammans med denna ansökan skickar in de dokument som styrker din behörighet. Ta kopior av dina betyg och/eller intyg. Be någon att vidimera, det betyder att någon ska skriva under på att dina kopior stämmer med originalet.


Behörig är den som har genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Du ska ha ett slutbetyg eller motsvarande utbildningsbevis som du då skickar in*

* Du kan också bedömas som behörig utifrån andra utbildningar, yrkeserfarenhet eller liknande. Då skickar du in dina intyg på detta. Dina betyg, intyg m m måste vara vidimerade – det betyder att någon annan ska skriva under på att det du skickar in är äkta kopior/inscanningar. Om nej, berätta varför du vill gå hos oss och hur du ska klara att nå utbildningsmålen. Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan göra undantag om vi bedömer att du har kunskaper på motsvarande nivå som dessa utbildningar och att vi anser att du kan tillgodogöra dig utbildningen samt nå målen.

Information

Kontakta oss


Följ oss