Ansökan till HT19 är stängd

Ansök i två steg

  1. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan, samt bifogar vidimerade gymnasiebetyg, eventuellt andra typer av betyg eller intyg, en bild på dig själv samt ett personligt brev där du berättar om dig själv samt varför du valt att söka till oss.
  2.  Längre ned på sidan väljer du ett Audition datum och anmäler dig igen via datumets länk.

När du lämnat in din ansökan i två steg, kommer du få en faktura på 400 kr. När fakturan är betald kommer vi skicka ut mer relevant information inför din audition samt tre monologer där du väljer ut en som du framför på din auditiondag. Du ska ytterligare välja en egen monolog att framföra vid din ansökan.Bifoga filer

Bifoga en bild på dig själv samt ett personligt brev nedan. Bifoga även en vidimerad kopia av dina betyg (betyg, intyg, diplom eller liknande). Kom ihåg att du tillsammans med denna ansökan skickar in de dokument som styrker din behörighet. Ta kopior av dina betyg och/eller intyg. Be någon att vidimera, det betyder att någon ska skriva under på att dina kopior stämmer med originalet.


Behörig är den som har genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Du ska ha ett slutbetyg eller motsvarande utbildningsbevis som du då skickar in*

* Du kan också bedömas som behörig utifrån andra utbildningar, yrkeserfarenhet eller liknande. Då skickar du in dina intyg på detta. Dina betyg, intyg m m måste vara vidimerade – det betyder att någon annan ska skriva under på att det du skickar in är äkta kopior/inscanningar.

Om du inte skulle vara behörig eller ha andra betyg/intyg att skicka, berätta varför du vill gå hos oss och hur du ska klara att nå utbildningsmålen. Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan göra undantag om vi bedömer att du har kunskaper på motsvarande nivå som dessa utbildningar och att vi anser att du kan tillgodogöra dig utbildningen samt nå målen.

Information

Kontakta oss


Följ oss


Audition
Age Start Day & time Price    
Audition 20 maj
Start 20/5. Avsätt hela dagen mellan kl. 17:00-21:00 1 ggr.
20/5 Avsätt hela dagen mellan kl. 17:00-21:00 1 ggr 400:-
Info Endast 1 platser kvar
»
Audition 22 maj
Start 22/5. Avsätt hela dagen mellan kl. 17:00-21:00 1 ggr.
22/5 Avsätt hela dagen mellan kl. 17:00-21:00 1 ggr 400:-
Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
»
Audition 2 maj
Start 2/5. Avsätt hela dagen mellan kl. 17:00-21:00 1 ggr.
2/5 Avsätt hela dagen mellan kl. 17:00-21:00 1 ggr 400:-
Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
»
Audition 17 Maj
Start 17/5. Avsätt hela dagen mellan kl. 18:00-22:00 1 ggr.
17/5 Avsätt hela dagen mellan kl. 18:00-22:00 1 ggr 400:-
Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
»
Audition 27 April
Start 27/4. Avsätt hela dagen mellan kl. 16:00-21:00 1 ggr.
27/4 Avsätt hela dagen mellan kl. 16:00-21:00 1 ggr 400:-
Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
»
Audition 28 April
Start 28/4. Avsätt hela dagen mellan kl. 15:00-21:00 1 ggr.
28/4 Avsätt hela dagen mellan kl. 15:00-21:00 1 ggr 400:-
Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
»

Så här går en Audition till

Din audition består av tre huvuddelar: Rörelseprov i helgrupp med individuella inslag. Detta moment sker i grupp och tar cirka 45–60 minuter. Två monologer – en text som du får av oss och en som du väljer helt själv. Detta moment sker individuellt och tar cirka 15–20 minuter. Avslutningsvis intervjuas du av juryn. Detta moment sker individuellt och tar cirka 10–15 minuter.