Ansökningsprocess

Så söker du till Skådespelarprogrammet

Ta dig närmare ditt mål att bli skådespelare! Nedan hittar du viktiga datum och information om hur vår ansökningsprocess går till.

Ansök till Skådespelarprogrammet

Viktiga datum

1 feb: Ansökan öppnar
17 apr: Ansökan stänger
18 apr: Fakturering av ansökningsavgift
24 apr: Sista kompletteringsdag
25 apr: Sista betalningsdag för ansökningsavgiften
2 maj: Besked – Urval till Audition 2 
9-13 maj: Audition 2 på plats i Stockholm
Slutet av maj: Antagningsbesked

Behörighet

Grundläggande behörighet
För att söka till Skådespelarprogrammet behöver du ha genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Du kan även tillgodoräkna dig behörighet till utbildningen om vi kan bedöma att du ändå kan tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper
Godkänt filmprov i vår Audition 1. Filmprovet ska tas fram och lämnas in enligt våra instruktioner och är en del av dina ansökningshandlingar.

Steg 1: Ansökningshandlingar och ansökningsavgift

1. Registrera din profil på vår ansökningssida

Skapa en profil och registrera dina kontaktuppgifter på Skådespelarprogrammets ansökningsformulär på YH-antagning.se. 

2. Betyg

Ladda upp en kopia på ditt originalbetyg från gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Om du fortfarande studerar på gymnasiet och inte har hunnit få ditt gymnasiebetyg ännu, kan du ladda upp ett dokument där du beskriver att du fortfarande går på gymnasiet.

Om du ännu inte har färdigställt ditt filmprov till Audition 1, välj alternativet: Komplettera senare för att ge oss en signal om att du har för avsikt att fullfölja din ansökan.

3. Audition 1

För behörighet till utbildningen krävs särskilda förkunskaper, vilka vi fastställer genom vårt antagningsprov: Audition 1. Audition 1 är en central del i din ansökan och dess resultat används för att fastställa dina möjligheter att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Till Audition 1 ska du ta fram en film omfattande med en inspelad monolog (max 2 min) där du kan välja mellan två olika manus som du får av oss. Filmen ska avslutas med en personlig presentation och en muntlig motivering till varför du vill bli skådespelare och börja studera vid Skådespelarprogrammet (max 2 min). Totalt får din auditionfilm vara max 4 min lång.

Din auditionfilm måste genomföras enligt våra detaljerade instruktioner. För att ta del av våra instruktioner till Audition 1 och få tillgång till manus, gå in på www.calleflygare.se/skadespelarprogrammet/audition1

Klicka här för manus och instruktioner till Audition 1

4. Ansökningsavgift

Att söka till Skådespelarprogrammet kostar 450kr. För att vi ska behandla din ansökan måste din ansökningsavgift först vara betald. Ansökningar utan betald ansökningsavgift behandlas ej. Fakturan för ansökningsavgiften skickas ut till din angivna e-postadress mån 18 april och betalningen ska vara oss tillhanda senast mån 24 april. Ansökningsavgiften återbetalas ej.

Steg 2: Urval

Vid fler behöriga sökanden än antal utbildningsplatser genomförs en urvalsprocess i form av Audition 2. Audition 2 genomförs på plats i Stockholm under en halvdag per sökande under 9-13 maj. Som sökande är det därför bra att se till att du har möjlighet att avsätta en halvdag under vecka 19, speciellt om du bor i en annan stad.

Audition 2 omfattar individuella scenprov, gruppövningar och personlig intervju, men kan även omfatta ytterligare praktiska övningar i form av scenframställning, rörelse, tal och improvisation.

Din prestation kommer att bedömas av Calle Flygares erfarna jury utifrån fyra kriterier:

  • Konstnärligt uttryck och potential
  • Scenisk närvaro och potential
  • Fysisk och vokal färdighet och potential
  • Drivkraft, kollektiv medvetenhet och samarbetsförmåga

Vad händer sen?

I slutet av maj skickar vi ut antagningsbeskedet där du får meddelande om du är antagen eller har en reservplats. Är du antagen har du 10 dagars betänketid på dig innan du måste lämna besked om huruvida du vill ha platsen. Du bör därför i god tid innan ha kontaktat CSN för att undersöka vilka villkor och belopp som gäller för just dig, samt ha en plan för hur du ska finansiera dina två år hos oss. Om du inte svarar i tid, mister du din plats till förmån för första reserv på kö. Frågor kring vår ansökningsprocess och din ansökan besvaras endast via mail till antagningsenheten@calleflygare.se.

Undervisningsavgift

Skådespelarprogrammet är en tvåårig avgiftsbelagd utbildning och kostar 46 500 kr per termin. Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN, med möjlighet till merkostnadslån för att bekosta delar av din undervisningsavgift. Utbildningen är på eftergymnasial nivå, men CSN kvoten för studiemedel utgår ifrån gymnasial nivå. Det medför att din eftergymnasiala kvot inte påverkas, vilket möjliggör vidarestudier på universitet och högskola.

Kontakta gärna CSN för att undersöka dina möjligheter att låna pengar till utbildningen och till undervisningsavgiften på CSN:s hemsida.

Betalning
46 500 kr inbetalas per termin. Total kostnad för två år uppgår till 186 000kr.

Observera att avgiften för ditt andra läsår kan komma att justeras beroende av inflation och andra kostnadsökningar. Kostnader för studiemateriel och litteratur tillkommer med ca 1 000-2 000kr per läsår beroende av om du väljer att köpa allt eller lånar eller delar studiematerialet med andra.

Ansök till Skådespelarprogrammet