Hem/ Skådespelarprogrammet/ Ansökningsprocess

Så söker du till Skådespelarprogrammet

Med anledning av Covid-19 genomför vi vår ansökningsprocess till HT2021 helt digitalt. Din ansökan är uppdelad i tre steg som tar dig närmare din skådespelardröm. Nedan hittar du viktiga datum och information om hur vår ansökningsprocess går till.

Sista ansökningsdag: 9 maj kl 23:59
Datum för personlig intervju: 23 april, 28 april, 30 april, 5 maj, 7 maj, 12 maj, 14 maj, 19 maj, 21 maj, 26 maj, 28 maj. 
Antagningsbesked: 10 juni (besked till reserver lämnas 24 juni)

Steg 1: Fyll i din ansökan

Fyll i Skådespelarprogrammets ansökningsformulär och skicka in en vidimerad kopia på ditt examensbevis från gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Med vidimerad menas att två personer som inte utgör din familj intygar att kopian av ditt betyg, rektorns underskrift och skolans stämpel överensstämmer med originalet. Detta sker genom att de skriver en namnunderskrift, namnförtydligande och anger sitt telefonnummer på varje kopia.

Bifoga ett nytaget porträttfoto samt ett ansökningsbrev enligt våra instruktioner. Skicka gärna med andra betyg, intyg, diplom eller bevis på yrkeserfarenhet eller liknande som kan styrka din ansökan. Välj datum för när du vill genomföra din personliga intervju. Att ansöka till Skådespelarprogrammet kostar 400kr.

Betala din ansökningsavgift för att kunna gå vidare till nästa steg!

Steg 2: Skapa en digital audition

När din ansökningsavgift är registrerad som betald i vårt system, kommer du att få ett mail med manus och instruktioner inför din digitala audition. Din uppgift är att genomföra två monologer och ett rörelseprov enligt våra detaljerade instruktioner. Varje filmprov får vara max 3 minuter långt och ska skickas in via ett webbformulär.

Steg 3: Personlig intervju

Som sista steg i ansökningsprocessen träffar du vår härliga jury och får möjlighet att presentera dig, berätta om dina skådespelarerfarenheter och ge en bild av dina framtida drömmar. Din intervju genomförs som ett onlinemöte med hjälp av Microsoft Teams och till varje sökande har vi avsatt 15 minuter.

Ansök till Skådespelarprogrammet