Studiemedel

Från höstterminen 2017 kan elever på Skådespelarprogrammet på Calle Flygare Teaterskola söka studiestöd. Det innebär att de studerande har rätt till studiemedel för uppehälle och till merkostnadslån för delar av utbildningsavgiften. Läs mer om CSN på https://calleflygare.se/skadespelarprogrammet/.

“Att våra elever på Skådespelarprogrammet kommer ha rätt till CSN från hösten 2017 är oerhört positivt”, säger Thomas Granström, VD för Calle Flygare Teaterskola.

Det är bra att fler konst- och kulturutbildningar får samma behandling och rättigheter som andra yrkesutbildningar. Nu kan elever söka till Skådespelarprogrammet oavsett ekonomiska möjligheter.

Läs mer om beslutet här.

Information

Kontakta oss


Följ oss