Stina Rautelin

Lite fakta om audition. Del ett.

En audition är ett s.k. uttagningsprov eller ”gallring” som du genomgår när du söker till en konstnärlig uppgift. Du kan göra en audition för t.ex. en film- /TV-roll eller för en teater-/ musikalproduktion. Audition gör du även när du söker en konstnärlig utbildning, t.ex. Skådespelarprogrammet på Calle Flygare Teaterskola. En audition kan bestå av en eller flera uttagningsprov.

Vad är en audition?

Söker du en roll för film eller TV möter du oftast rollsättaren vid första mötet. Rollsättaren filmar dig när du spelar upp en förvald film/TV-scen. Om du sedan går vidare till en andra audition, kallas detta ”Callback”. Då möter du regissören och eventuellt en annan förvald skådespelare. Du testas då mot skådespelaren samtidigt som du får regi. Efter det tillfället gäller det sedan att ha tålamod och vänta på besked om du fått rollen.

Söker du en roll för en teater- eller musikalproduktion så är detta oftast lite annorlunda; då gör du din audition inför en jury bestående av producenter och regissören för produktionen. Du får även här framföra en förvald text ur pjäsen eller en sång (om det är en musikal).

När du gör en audition till en skådespelarutbildning på en Teaterskola får du oftast välja en egen text, en ”monolog”, på ca. två minuter. Utöver detta ska du också förbereda en förvald monolog som skolan du söker till har valt. Du genomgår även ett s.k. rörelseprov där juryn tittar på din förmåga att använda din kropp och hur du uttrycker dig genom den. Detta moment sker i grupp. Det kan även förekomma ”improvisation” och ”gruppdynamiska övningar”. Improvisation är en fantasiövning som du inte förbereder dig till utan du förlitar dig istället helt på din intuition och dina impulser. Detta moment kan ske både individuellt eller i grupp. Gruppdynamiska övningar genomförs för att juryn ska se hur du jobbar i en grupp både praktiskt men eventuellt också teoretiskt.

Vad ska du tänka på inför en Audition?

En audition brukar avslutas med ett djupare samtal mellan dig och juryn som kan liknas vid en intervju. Då berättar du om din bakgrund men också dina förhoppningar. Detta är inget som du behöver förbereda dig på, det viktigaste här är att du är så ärlig som möjligt. En annan bra sak att tänka på inför din audition är att kunna dina texter utantill och glöm inte bort att försöka ha roligt! I nästa del berättar jag lite mer om vad du ska tänka på inför en audition på en teaterskola!

Av Stina Rautelin

Information

Kontakta oss


Följ oss