Stina Rautelin

Lite fakta om audition. Del två.

När du söker till en teaterskola ska du framföra två monologer (Monolog är en ”längre replik” som framförs av en person). En av monologerna väljer du själv, den andra har skolan valt. Skolans monologer är oftast från en pjäs som kan vara modern dramatik eller från en äldre pjäs.

Du kan dramatisera monologen du själv valt (att dramatisera en text innebär att du ändrar och skriver om texten). När du väljer en monolog är det viktigt att den tilltalar dig på något sätt. Att du väljer en monolog du lätt kan sätta dig in i och tänk på att inte krångla till det utan håll det enkelt. Ett tips är att läsa pjäsen som monologen kommer från innan din audition. Då får du en klarare helhetsbild av situationen som du sedan ska spela upp.

Bra att tänka på när du övar in en monolog

  • Vem är min karaktär?
  • Var är min karaktär?
  • Vad vill min karaktär och varför?

Ett tips på att känna sig mindre nervös under en audition är att lära sig monologen utantill, att du kan den som ”rinnande vatten”. Det finns oftast en sufflös på plats, alltså en person som hjälper till om du tappar bort dig i texten, men det absolut bästa är om du kan den helt utantill. Att inte kunna sin text kan visa på ett icke-engagemang som tyvärr kan sätta käppar i hjulet för den sökande. Att den sökande är nervös under sitt framförande är inte så konstigt med tanke på situationen. Juryn brukar vara snabb på att se detta och inte döma den sökande utifrån det.

Rekvisita kan förekomma och då i så enkel form som ett bord eller en stol. Att utnyttja rekvisitan kan ge dig en rumslig dimension på det scenario du spelar upp. Känner du att du behöver någon extra rekvisita under din audition så tar du med detta. Dock är det aldrig tillåtet att ta med vapen eller vassa föremål.

Under en audition deltar den sökande även i ett rörelsepass. Då får den sökande röra sig till musik i form av dans i grupp och ibland individuellt. Det finns även ”gruppdynamiska övningar” och
”rörelseimprovisation” som ger juryn en chans att se den sökande i samspel med andra men också den sökandes mer spontana sida. Du behöver inte förbereda dig mer än att gå in med ett öppet sinne och försöka ha roligt, men tänk också på att vara klädd så du kan röra dig fritt. Den sista delen av en audition består av en intervju där du får berätta lite om dig själv, vad du gjort och vad du drömmer om. Det är viktigt att försöka vara så ärlig och öppen som möjligt.

Så vad skall du alltså tänka på under en audition?

  • Var förberedd
  • Se till att du kan dina texter utantill
  • Var klädd bekvämt
  • Men framför allt HA ROLIGT

Av Stina Rautelin

Information

Kontakta oss


Följ oss