Calle Flygare har öppet vardagar 8:30–17:30 | Email: info@calleflygare.se | Telefon: 08-628 22 34

Om calle flygare teaterskola

Integritetspolicy

Integritetspolicy beskriver en organisations åtagande att skydda personlig information och upprätthålla datarelevans, konfidentialitet och tillgänglighet.

Personuppgifter på Calle Flygare

Behandling av personuppgifter på Calle Flygare Teaterskola AB. Vi på Calle Flygare Teaterskola AB värnar om våra kunder och användares personliga integritet. För oss är det viktigt att alla ska kunna känna sig trygga när man lämnar sina personuppgifter till oss. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter samt beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi vill att du ska vara medveten om att du inte är skyldig att tillhandahålla några personuppgifter till oss, men utan tillgång till dessa uppgifter kan vi vara skyddade att ex kommunicera med dig, acceptera en kursanmälan eller en ansökan i ett avtal. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på gdpr@calleflygare.se.

1. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande, fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-post- och IP-adresser samt bild-, film- och ljudupptagningar.

2. Vad är en behandling av personuppgifter?

En behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, oavsett om behandlingen sker manuellt eller automatiskt. Med behandling menas ex att samla in, registrera, organisera, lagra, bearbeta, överföra, samköra, radera eller skriva ut uppgifterna.

3. Vem är ansvarig för behandling av personuppgifterna?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Calle Flygare Teaterskola AB, orgnr 556161-9411, Västmannagatan 5, 111 24 Stockholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för vår behandling av dessa.

4. När samlar vi in personuppgifter om dig?

4.1 Personuppgifter som du själv väljer att dela med dig till oss
Vi behandlar personuppgifter i samband med att du kontaktar oss, anmäler dig till någon av våra kurser eller utbildningar, ansöker om en tjänst, genomför en betalning, besöker våra digitala kanaler och anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

4.2 Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster
När du använder våra tjänster registreras information om din användning. Informationen omfattar vilka tjänster som du använder, vilka sidor som du besöker och ditt beteende på vår webbplats. Exempelvis använder vi oss av Google Analytics, Google Ads och andra verktyg för att registrera denna typ av information.

4.3 Uppgifter från andra källor
Vi behandlar personuppgifter som du har valt att lämna till oss via tredje part, ex Keystone Education Group som driver hemsidorna Studentum.se och Kurser.se. Detta gör vi för att kunna administrera din förfrågan till oss. Exempel på personuppgifter är för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-post samt vilken utbildning/kurs som du vill att vi ska kontakta dig om.

Vid jobbansökningar till någon av våra tjänster behandlar vi personuppgifter från de referenspersoner som du har angett i samband samt övrig offentligt tillgänglig information. I vissa fall kan vi även inhämta dina personuppgifter via våra samarbetspartners och leverantörer samt via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

5. Hur samlar in dina personuppgifter?

I huvudsak sker vår insamling av personuppgifter direkt från de personer som personuppgifterna berör, men kan komma att kompletteras med andra källor som ex offentliga register och sökmotorer. Du är inte tvingad att lämna ifrån dig dina personuppgifter men om så inte sker kan vi vara förhindrade att ex kommunicera med dig, acceptera en kursanmälan eller ansökan samt ingå ett avtal.

Vår integritetspolicy omfattar alla situationer där Calle Flygare Teaterskola AB samlar in och behandlar personuppgifter omfattande när någon:

 • Kontaktar vår kundtjänst eller våra medarbetare
 • Ansöker till någon av kurser eller utbildningar
 • Deltar i någon av våra kurser eller utbildningar
 • Köper någon av våra konsulttjänster
 • Ansöker till en tjänst på Calle Flygare Teaterskola AB
 • Använder våra digitala kanaler
 • Anmäler sig till något av våra fysiska och digitala event och aktiviteter
 • Registrerar sig för en digital kursprenumeration
 • Anmäler sig till vårt nyhetsbrev
 • Besvarar en enkät

6. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster, i huvudsak för att kunna:

 • Hantera förfrågningar och övriga kundtjänstärenden
 • Tillhandahålla våra kurser, digitala kurser, utbildningar, konsulttjänster, aktiviteter och events samt administrera dessa
 • Verifiera dina tidigare genomgångna kurser och utbildningar
 • Hantera och administrera jobbansökningar
 • Delge dig information och nyheter om våra tjänster som du kan vara intresserad av, alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig från vidare utskick.
 • Utvärdera våra tjänster, ex undersöka och utvärdera mål, kundnöjdhet i syfte att förbättra våra tjänster.
 • Utöver detta kan dina personuppgifter användas för att fastställa, göra gällande och utöva/försvara oss mot rättsliga anspråk.

7. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Calle Flygare Teaterskola AB. Vi delar även dina personuppgifter med våra webb-, IT-, program- och systemleverantörer samt leverantörer av betaltjänster, marknadsföringslösningar, antagnings- rekryterings och supporttjänster, vilka behandlar dina personuppgifter för vår räkning, sk personuppgiftsbiträden. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till leverantörer som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Inom Konst och kulturutbildningen Skådespelarprogrammet delar vi personuppgifter Myndigheten för Yrkeshögskolans och Centrala studiestödsnämnden. Vi kan även lämna ut personuppgifter vid ett aktivt samtycke från dig, vid myndighets- eller domstolsbeslut eller för att efterleva en lagstadgad skyldighet.

8. Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

9. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

Calle Flygare Teaterskola AB behandlar dina personuppgifter enligt följande principer:

 1. Fullgöra avtal: Ex för att tillhandahålla och administrera en kurs, utbildning, konsulttjänst som du har köpt.
 2. Rättslig förpliktelse: Ex Bokföringsskyldighet, Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, föreskrifter från Myndigheten för yrkeshögskolan.
 3. Intresseavvägning: Ex för att kunna besvara förfrågningar eller kommunicera med dig om nya kurser, utbildningar och konsulttjänster.
 4. Samtycke: Uppgifter som du har lämnat ditt samtycke till, ex digitala prenumerationer, känsliga personuppgifter, ansökan om en tjänst.

10. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

11. Sammanställning av hur vi behandlar dina personuppgifter

12. Dina rättigheter som personuppgiftslämnare

Som personuppgiftslämnare har du rätt att när som helst begära ut information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, lagrar och hur dessa har använts. Du har även rätt att begära rättning av felaktiga personuppgifter, begränsning eller radering av samt invända dig mot att vi behandlar uppgifterna. Du kan även i vissa fall begära att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format. Din begäran skickas till gdpr@calleflygare.se.

Om du skulle vara missnöjd med vårt sätt att behandla din förfrågan, kan du framföra ditt klagomål till Integritetsmyndigheten.

13. Kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss ​​med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta en personuppgiftsansvarig:

Calle Flygare Teaterskola AB
Orgnr: 556161-9411
Västmannagatan 5
111 24 Stockholm
Tel: 08-628 22 34
E-post: gdpr@calleflygare.se

14. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår integritetspolicy. Den senast uppdaterade versionen hittar du alltid här på vår hemsida.

Har du frågor?

Om du har frågor kring våra kurser eller bara vill följa oss på socialmedia, vi finns här för dig!

Jobba hos oss

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med talanger som kan hjälpa oss att utveckla vår verksamhet. Skicka gärna in din spontansökan till calleflygare så återkommer vi så snart som vi har en ledig tjänst som skulle kunna passa dig.

Följ med bakom scen på Calle Flygare

H22B presenterar 'Kristin, Jean & Julie'

Kristin, Jean & Julie är en ny twist på August Strindbergs klassiker Fröken Julie, skapad av regissör Per Graffman tillsammans med avgångsklass H22B. Köp biljett här

H22A presenterar 'Vår lilla stad'

Vår lilla stad är en amerikansk klassiker av Thornton Wilder. Det är en pjäs om livet; vad innebär det egentligen att leva? Köp biljett här

Elinor i Netflix-produktion

Elinor studerade på Calle flygare teaterskola VT20-HT21 och har sedan våren 2022 jobbat som skådespelare. Elinors senaste stora jobb var i Netflix-filmen "One More Time".

Calle Flygare på Instagram

Följ Calle Flygare på sociala medier för att bli inspirerad och se vad som händer på skolan. Vi finns på Instagram som: @calleflygareteaterskola