Teaterkurser för barn

Teaterkurser för barn

Upptäck teaterns magiska värld. Med röst-och rörelseövningar får du utforska teater och utveckla spontanitet och kreativitet på scen.

Calle Flygare erbjuder kurser för barn i alla åldrar. Hos oss är du välkommen att pröva på förberedande grundkurser eller fördjupa kunskaper du redan har. Våra teaterkurser för barn inleds med lekfulla improvisationsövningar där du tränar din förmåga att vara i grupp, förstå och visa känslouttryck samt skapa utifrån fantasi.

Dramaskutt och Teaterlek

Dramaskutt
Kursen vänder sig till våra allra yngsta elever. Tillsammans med övningar som utvecklar vår förståelse för rörelse, röst och kroppsliga uttryck närmar vi oss skådespelarkonsten. Eleverna får exempelvis träna sin förmåga att vara i grupp, förstå och visa känslouttryck samt skapa utifrån fantasi.

Teaterlek
Kursen riktar sig till våra yngsta elever och är en förberedande grundkurs inom ämnet teater. Med leken som metod och hjälpmedel närmar sig eleverna teaterns delar och utforskar dem på ett kreativt sätt. Eleverna arbetar inledningsvis mycket med rörelselekar, gruppdynamiska övningar och övningar som tränar hur man förhåller sig till varandra och rummet. Vidare ämnesområden som eleverna utforskar och utvecklar sig i röst, rörelse, koncentration och improvisation. Eleverna arbetar ibland med mindre scenframställningar, som ofta utgår från sagor och berättelser.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Dramaskutt, 4 - 5 år
Start 31/1. Sön 10.45-11.30 12 ggr.
Ledare Carrie.
4 - 5 år 31/1 Sön 10.45-11.30 12 ggr 2025:- Carrie Info/Boka
Teaterskutt, 5 - 6 år
Start 31/1. Sön 10.00-10.45 12 ggr.
Ledare Nathalie.
5 - 6 år 31/1 Sön 10.00-10.45 12 ggr 2025:- Nathalie Info
Teaterlek, 6 - 7 år
Start 30/1. Lör 12.15-13.00 12 ggr.
Ledare Carrie.
6 - 7 år 30/1 Lör 12.15-13.00 12 ggr 2025:- Carrie Info
Teater Grund

Dessa kurs riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater.
Kursen åsyftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna. Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel. Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Spela teater - Gå upp på scenen!, 8 - 10 år
Start 31/1. Sön 15.15-16.15 12 ggr.
Ledare Nathalie.
8 - 10 år 31/1 Sön 15.15-16.15 12 ggr 2570:- Nathalie Info/Boka
Spela teater - Scenen är din!, 11 - 12 år
Start 4/2. Tors 17.30-19.00 12 ggr.
Ledare Carrie.
11 - 12 år 4/2 Tors 17.30-19.00 12 ggr 3125:- Carrie Info/Boka
Musikal

Vår musikalinriktade kurs består av tre ämnesdelar, teater, sång och dans, vilka eleverna får lära sig och fördjupa sig i. Samtliga tre delar undervisas i samma utsträckning och eleverna delas in efter ålder och nivå. I ämnet teater får eleverna arbeta med övningar som syftar till att utveckla förståelsen och förmågan inom exempelvis improvisation, textarbete och samarbete. Inom ämnet dans lär sig eleverna förstå dansteknik, rörelsemönster och dess variationer samt arbetar med koreografier. Vidare får eleverna under sånglektionerna arbete med övningar med syfte att utveckla sin röst, exempelvis genom centrala begrepp som stämmor, röstträning, kanon, solosång och körsång.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Musikal - Grund, 9 - 12 år
Start 1/2. Mån 17.00-19.00 12 ggr.
Ledare Camilla C, Sofia.
9 - 12 år 1/2 Mån 17.00-19.00 12 ggr 3950:- Camilla C, Sofia Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista