Teaterkurser för barn

Teaterkurser för barn

Upptäck teaterns magiska värld. Med röst-och rörelseövningar får du utforska teater och utveckla spontanitet och kreativitet på scen.

Calle Flygare erbjuder kurser för barn i alla åldrar. Hos oss är du välkommen att pröva på förberedande grundkurser eller fördjupa kunskaper du redan har. Våra teaterkurser för barn inleds med lekfulla improvisationsövningar där du tränar din förmåga att vara i grupp, förstå och visa känslouttryck samt skapa utifrån fantasi.

Dramaskutt och Teaterlek

Dramaskutt
Kursen vänder sig till våra allra yngsta elever. Tillsammans med övningar som utvecklar vår förståelse för rörelse, röst och kroppsliga uttryck närmar vi oss skådespelarkonsten. Eleverna får exempelvis träna sin förmåga att vara i grupp, förstå och visa känslouttryck samt skapa utifrån fantasi.

Teaterlek
Kursen riktar sig till våra yngsta elever och är en förberedande grundkurs inom ämnet teater. Med leken som metod och hjälpmedel närmar sig eleverna teaterns delar och utforskar dem på ett kreativt sätt. Eleverna arbetar inledningsvis mycket med rörelselekar, gruppdynamiska övningar och övningar som tränar hur man förhåller sig till varandra och rummet. Vidare ämnesområden som eleverna utforskar och utvecklar sig i röst, rörelse, koncentration och improvisation. Eleverna arbetar ibland med mindre scenframställningar, som ofta utgår från sagor och berättelser.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Dramaskutt, 4 - 5 år
Lör 10.15-11.00 12 ggr. Start 28/8.
Ledare Carrie.
4 - 5 år 28/8 Lör 10.15-11.00 12 ggr 2065:- Carrie Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Dramaskutt, 4 - 5 år
Tis 16.00-16.45 12 ggr. Start 31/8.
Ledare Carrie.
4 - 5 år 31/8 Tis 16.00-16.45 12 ggr 2065:- Carrie Info/Boka Endast 1 platser kvar
Teaterlek, 5 - 6 år
Lör 10.00-10.45 12 ggr. Start 28/8.
Ledare Sebastian.
5 - 6 år 28/8 Lör 10.00-10.45 12 ggr 2065:- Sebastian Info/Boka Endast 1 platser kvar
Teaterlek, 5 - 6 år
Tis 16.15-17.00 12 ggr. Start 31/8.
Ledare Camilla C.
5 - 6 år 31/8 Tis 16.15-17.00 12 ggr 2065:- Camilla C Info/Boka Endast 1 platser kvar
Spela Teater-Gå upp på lilla scenen!, 7 - 8 år
Sön 11.15-12.15 12 ggr. Start 29/8.
Ledare Andrea.
7 - 8 år 29/8 Sön 11.15-12.15 12 ggr 2520:- Andrea Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Spela Teater-Gå upp på lilla scenen!, 7 - 8 år
Tis 16.00-17.00 12 ggr. Start 31/8.
Ledare Sebastian.
7 - 8 år 31/8 Tis 16.00-17.00 12 ggr 2520:- Sebastian Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Teater Grund

Dessa kurs riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater.
Kursen åsyftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna. Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel. Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Spela teater - Gå upp på stora scenen!, 9 - 10 år
Lör 14.15-15.15 12 ggr. Start 28/8.
Ledare Sebastian.
9 - 10 år 28/8 Lör 14.15-15.15 12 ggr 2620:- Sebastian Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Spela teater - Gå upp på stora scenen!, 9 - 10 år
Sön 12.30-13.30 12 ggr. Start 29/8.
Ledare Andrea.
9 - 10 år 29/8 Sön 12.30-13.30 12 ggr 2620:- Andrea Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Spela teater - Gå upp på stora scenen!, 9 - 10 år
Sön 12.45-13.45 12 ggr. Start 29/8.
Ledare Carrie.
9 - 10 år 29/8 Sön 12.45-13.45 12 ggr 2620:- Carrie Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Spela teater - Gå upp på stora scenen!, 9 - 10 år
Sön 15.45-16.45 12 ggr. Start 29/8.
Ledare Andrea.
9 - 10 år 29/8 Sön 15.45-16.45 12 ggr 2620:- Andrea Info/Boka Plats finns
Spela teater - Gå upp på stora scenen!, 9 - 10 år
Sön 17.00-18.00 12 ggr. Start 29/8.
Ledare Andrea.
9 - 10 år 29/8 Sön 17.00-18.00 12 ggr 2620:- Andrea Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Spela teater - Gå upp på stora scenen!, 9 - 10 år
Tis 17.00-18.00 12 ggr. Start 31/8.
Ledare Carrie.
9 - 10 år 31/8 Tis 17.00-18.00 12 ggr 2620:- Carrie Info/Boka Endast 1 platser kvar
Spela teater - Gå upp på stora scenen!, 9 - 10 år
Ons 16.45-17.45 12 ggr. Start 1/9.
Ledare Sebastian.
9 - 10 år 1/9 Ons 16.45-17.45 12 ggr 2620:- Sebastian Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Spela teater - Gå upp på stora scenen!, 9 - 10 år
Tors 16.30-17.30 12 ggr. Start 2/9.
Ledare Carrie.
9 - 10 år 2/9 Tors 16.30-17.30 12 ggr 2620:- Carrie Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Spela teater - Scenen är din!, 11 - 12 år
Lör 16.45-18.15 12 ggr. Start 28/8.
Ledare Sebastian.
11 - 12 år 28/8 Lör 16.45-18.15 12 ggr 3195:- Sebastian Info/Boka Endast 2 platser kvar
Spela teater - Scenen är din!, 11 - 12 år
Sön 11.00-12.30 12 ggr. Start 29/8.
Ledare Carrie.
11 - 12 år 29/8 Sön 11.00-12.30 12 ggr 3195:- Carrie Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Spela teater - Scenen är din!, 11 - 12 år
Tors 17.45-19.15 12 ggr. Start 2/9.
Ledare Carrie.
11 - 12 år 2/9 Tors 17.45-19.15 12 ggr 3195:- Carrie Info/Boka Endast 2 platser kvar
Teater Fördjupning

Dessa kurser riktar sig till elever med erfarenhet av teaterarbete, och som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare. Lektionerna ämnar utveckla de grundkunskaper som eleverna har. Eleverna får också viss undervisning om utvalda delar ur teaterhistorien och de använder manusmaterial tagna ur dessa epoker. Kursen fördjupar eleverna i de grundmoment som kursplanerna bygger på, i exempelvis improvisation och textarbete.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Spela teater - Avancerad, 11 - 12 år
Mån 17.00-18.30 12 ggr. Start 30/8.
Ledare Sara N.
11 - 12 år 30/8 Mån 17.00-18.30 12 ggr 3225:- Sara N Info/Boka Plats finns
Spela teater - Avancerad, 11 - 12 år
Ons 17.15-18.45 12 ggr. Start 1/9.
Ledare Carrie.
11 - 12 år 1/9 Ons 17.15-18.45 12 ggr 3225:- Carrie Info/Boka Plats finns
Musikal

Vår musikalinriktade kurs består av tre ämnesdelar, teater, sång och dans, vilka eleverna får lära sig och fördjupa sig i. Samtliga tre delar undervisas i samma utsträckning och eleverna delas in efter ålder och nivå. I ämnet teater får eleverna arbeta med övningar som syftar till att utveckla förståelsen och förmågan inom exempelvis improvisation, textarbete och samarbete. Inom ämnet dans lär sig eleverna förstå dansteknik, rörelsemönster och dess variationer samt arbetar med koreografier. Vidare får eleverna under sånglektionerna arbete med övningar med syfte att utveckla sin röst, exempelvis genom centrala begrepp som stämmor, röstträning, kanon, solosång och körsång.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Musikal - Grund, 9 - 12 år
Mån 17.00-19.00 12 ggr. Start 30/8.
Ledare Camilla C, Sofia.
9 - 12 år 30/8 Mån 17.00-19.00 12 ggr 4125:- Camilla C, Sofia Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Musikal - Fortsättning, 9 - 12 år
Mån 17.00-19.00 12 ggr. Start 30/8.
Ledare Camilla C, Sofia.
9 - 12 år 30/8 Mån 17.00-19.00 12 ggr 4125:- Camilla C, Sofia Info/Boka Plats finns