Teaterkurser för ungdomar

Prova skådespelarkonsten, improvisera och finslipa dina färdigheter i skådespeleri för teater och film.

Calle Flygare erbjuder utvecklande kurser för ungdomar i alla åldrar. Våra lärare inleder sina ungdomskurser med improvisation och samspelsövningar för att utveckla dig i rörelse, röst, improvisation och scenframställningsövningar. Lär dig skapa olika rollkaraktärer och träna på att möta en publik.

Teater Grund

Dessa kurs riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater.
Kursen åsyftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna. Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel. Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan Steg 1, 13 - 15 år
Start 4/2. Tors 19.15-20.45 12 ggr.
Ledare Carrie.
13 - 15 år 4/2 Tors 19.15-20.45 12 ggr 3150:- Carrie Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan Steg 1, 15 - 18 år
Start 2/2. Tis 19.15-20.45 12 ggr.
Ledare Carrie.
15 - 18 år 2/2 Tis 19.15-20.45 12 ggr 3150:- Carrie Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Teater Fortsättning

Teater fortsättning  riktar sig alltså till elever med viss erfarenhet av teaterarbete. Eleverna fortsätter sitt arbete med att utforska och utveckla sig inom de olika teaterämnena. Kursen åsyftar bland annat till att öka förståelsen för textarbete och improvisation, samt att uttrycka den i praktisk handling.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 3, 13 - 15 år
Start 31/1. Sön 13.45-15.15 12 ggr.
Ledare Aseem.
13 - 15 år 31/1 Sön 13.45-15.15 12 ggr 3225:- Aseem Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 4, 14 - 16 år
Start 31/1. Sön 11.45-13.15 12 ggr.
Ledare Carrie.
14 - 16 år 31/1 Sön 11.45-13.15 12 ggr 3225:- Carrie Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 4, 14 - 16 år
Start 2/2. Tis 19.15-20.45 12 ggr.
Ledare Sebastian.
14 - 16 år 2/2 Tis 19.15-20.45 12 ggr 3225:- Sebastian Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 4, 14 - 16 år
Start 3/2. Ons 17.00-18.30 12 ggr.
Ledare Sofia.
14 - 16 år 3/2 Ons 17.00-18.30 12 ggr 3225:- Sofia Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 3, 15 - 18 år
Start 4/2. Tors 19.00-20.30 12 ggr.
Ledare Sofia.
15 - 18 år 4/2 Tors 19.00-20.30 12 ggr 3225:- Sofia Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Teater Fördjupning

Dessa kurser riktar sig till elever med erfarenhet av teaterarbete, och som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare. Lektionerna ämnar utveckla de grundkunskaper som eleverna har. Eleverna får också viss undervisning om utvalda delar ur teaterhistorien och de använder manusmaterial tagna ur dessa epoker. Kursen fördjupar eleverna i de grundmoment som kursplanerna bygger på, i exempelvis improvisation och textarbete.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 5, 14 - 16 år
Start 30/1. Lör 13.30-15.00 12 ggr.
Ledare Carrie.
14 - 16 år 30/1 Lör 13.30-15.00 12 ggr 3295:- Carrie Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 6, 14 - 16 år
Start 2/2. Tis 19.15-20.45 12 ggr.
Ledare Camilla C.
14 - 16 år 2/2 Tis 19.15-20.45 12 ggr 3295:- Camilla C Info Plats finns
Skådespelartrappan - Steg 5, 14 - 16 år
Start 3/2. Ons 19.00-20.30 12 ggr.
Ledare Carrie.
14 - 16 år 3/2 Ons 19.00-20.30 12 ggr 3295:- Carrie Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 6, 14 - 17 år
Start 4/2. Tors 17.15-18.45 12 ggr.
Ledare Sofia.
14 - 17 år 4/2 Tors 17.15-18.45 12 ggr 3295:- Sofia Info Plats finns
Film

Filminriktad teaterkurs (grund)
I grundkursen lär vi oss grunderna inom film. Vi tittar på klipp, olika kameravinklar, ljud- och ljussättning och specialeffekter. Vi jobbar med manus, både eget men också befintligt material. Vi lär oss filmteknik samt att redigera/klippa ihop vårt material.

Filminriktad teaterkurs (fortsättning)
I denna fortsättningskurs lägger vi fokus på skådespeleri och regi. Vi tittar på skillnader och likheter mellan olika genrer, regissörer och skådespelare. Vi ser gärna att du gått vår Filminriktade grundkurs eller motsvarande. Du skall förstå grunderna inom film, kunna redigera och klippa självständigt.
 

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Berätta med film - Fortsättning, 13 - 16 år
Start 4/2. Tors 18.45-20.45 12 ggr.
Ledare Emil.
13 - 16 år 4/2 Tors 18.45-20.45 12 ggr 4200:- Emil Info Plats finns
Musikal

Vår musikalinriktade kurs består av tre ämnesdelar, teater, sång och dans, vilka eleverna får lära sig och fördjupa sig i. Samtliga tre delar undervisas i samma utsträckning och eleverna delas in efter ålder och nivå. I ämnet teater får eleverna arbeta med övningar som syftar till att utveckla förståelsen och förmågan inom exempelvis improvisation, textarbete och samarbete. Inom ämnet dans lär sig eleverna förstå dansteknik, rörelsemönster och dess variationer samt arbetar med koreografier. Vidare får eleverna under sånglektionerna arbete med övningar med syfte att utveckla sin röst, exempelvis genom centrala begrepp som stämmor, röstträning, kanon, solosång och körsång.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Musikal- Grund, 13 - 16 år
Start 1/2. Mån 19.15-21.15 12 ggr.
Ledare Sofia, Camilla C.
13 - 16 år 1/2 Mån 19.15-21.15 12 ggr 3950:- Sofia, Camilla C Info Endast 2 platser kvar