Teaterkurser

Teaterkurser för ungdomar

Prova skådespelarkonsten, improvisera och finslipa dina färdigheter i skådespeleri för teater och film.

Calle Flygare erbjuder utvecklande kurser för ungdomar i alla åldrar. Våra lärare inleder sina ungdomskurser med improvisation och samspelsövningar för att utveckla dig i rörelse, röst, improvisation och scenframställningsövningar. Lär dig skapa olika rollkaraktärer och träna på att möta en publik.

Teater Grund

Dessa kurs riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater.
Kursen åsyftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna. Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel. Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan Steg 2, 13 - 15 år
Lör 12.15-13.45 12 ggr. Start 28/8 år 2021.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 28/8 år 2021 Lör 12.15-13.45 12 ggr 3210:- Sebastian Info Endast 1 platser kvar
Skådespelartrappan Steg 2, 13 - 15 år
Mån 19.45-21.15 12 ggr. Start 30/8 år 2021.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 30/8 år 2021 Mån 19.45-21.15 12 ggr 3210:- Sebastian Info Endast 2 platser kvar
Skådespelartrappan Steg 1, 13 - 15 år
Tis 19.45-21.15 12 ggr. Start 31/8 år 2021.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 31/8 år 2021 Tis 19.45-21.15 12 ggr 3210:- Sebastian Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan Steg 1, 13 - 15 år
Ons 18.00-19.30 12 ggr. Start 1/9 år 2021.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 1/9 år 2021 Ons 18.00-19.30 12 ggr 3210:- Sebastian Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan Steg 1, 15 - 17 år
Ons 19.00-20.30 12 ggr. Start 1/9 år 2021.
Ledare Carrie.
15 - 17 år 1/9 år 2021 Ons 19.00-20.30 12 ggr 3210:- Carrie Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan Steg 2, 15 - 18 år
Tis 18.30-20.00 12 ggr. Start 31/8 år 2021.
Ledare Carrie.
15 - 18 år 31/8 år 2021 Tis 18.30-20.00 12 ggr 3210:- Carrie Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Teater Fortsättning

Teater fortsättning  riktar sig alltså till elever med viss erfarenhet av teaterarbete. Eleverna fortsätter sitt arbete med att utforska och utveckla sig inom de olika teaterämnena. Kursen åsyftar bland annat till att öka förståelsen för textarbete och improvisation, samt att uttrycka den i praktisk handling.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 3, 13 - 15 år
Lör 15.30-17.00 12 ggr. Start 28/8 år 2021.
Ledare Carrie.
13 - 15 år 28/8 år 2021 Lör 15.30-17.00 12 ggr 3295:- Carrie Info Endast 2 platser kvar
Skådespelartrappan - Steg 3, 13 - 15 år
Mån 18.00-19.30 12 ggr. Start 30/8 år 2021.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 30/8 år 2021 Mån 18.00-19.30 12 ggr 3295:- Sebastian Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 4, 14 - 16 år
Sön 14.15-15.45 12 ggr. Start 29/8 år 2021.
Ledare Aseem.
14 - 16 år 29/8 år 2021 Sön 14.15-15.45 12 ggr 3295:- Aseem Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 3, 15 - 17 år
Ons 19.45-21.15 12 ggr. Start 1/9 år 2021.
Ledare Sebastian.
15 - 17 år 1/9 år 2021 Ons 19.45-21.15 12 ggr 3295:- Sebastian Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 4, 15 - 18 år
Tors 19.15-20.45 12 ggr. Start 2/9 år 2021.
Ledare Sofia.
15 - 18 år 2/9 år 2021 Tors 19.15-20.45 12 ggr 3295:- Sofia Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Teater Fördjupning

Dessa kurser riktar sig till elever med erfarenhet av teaterarbete, och som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare. Lektionerna ämnar utveckla de grundkunskaper som eleverna har. Eleverna får också viss undervisning om utvalda delar ur teaterhistorien och de använder manusmaterial tagna ur dessa epoker. Kursen fördjupar eleverna i de grundmoment som kursplanerna bygger på, i exempelvis improvisation och textarbete.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 5, 14 - 16 år
Sön 12.15-13.45 12 ggr. Start 29/8 år 2021.
Ledare Aseem.
14 - 16 år 29/8 år 2021 Sön 12.15-13.45 12 ggr 3360:- Aseem Info Endast 1 platser kvar
Skådespelartrappan - Steg 5, 14 - 16 år
Ons 17.00-18.30 12 ggr. Start 1/9 år 2021.
Ledare Sofia.
14 - 16 år 1/9 år 2021 Ons 17.00-18.30 12 ggr 3360:- Sofia Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 6, 15 - 17 år
Lör 13.45-15.15 12 ggr. Start 28/8 år 2021.
Ledare Carrie.
15 - 17 år 28/8 år 2021 Lör 13.45-15.15 12 ggr 3360:- Carrie Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Teater Avancerad

Kursen riktar sig till elever med större erfarenhet av skådespeleri, och som är intresserade av att fördjupa sig på en mer avancerad nivå. Eleverna arbetar exempelvis med monologer, karaktärsarbete och improvisation. Lektionerna är tre timmar långa och kräver en hög ambitionsnivå.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 8, 15 - 17 år
Tis 17.30-19.30 12 ggr. Start 31/8 år 2021.
Ledare Sebastian.
15 - 17 år 31/8 år 2021 Tis 17.30-19.30 12 ggr 4395:- Sebastian Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 7, 15 - 17 år
Tors 17.00-19.00 12 ggr. Start 2/9 år 2021.
Ledare Sofia.
15 - 17 år 2/9 år 2021 Tors 17.00-19.00 12 ggr 4125:- Sofia Info Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 7, 16 - 17 år
Tis 19.15-21.15 12 ggr. Start 31/8 år 2021.
Ledare Camilla C.
16 - 17 år 31/8 år 2021 Tis 19.15-21.15 12 ggr 4125:- Camilla C Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Musikal

Vår musikalinriktade kurs består av tre ämnesdelar, teater, sång och dans, vilka eleverna får lära sig och fördjupa sig i. Samtliga tre delar undervisas i samma utsträckning och eleverna delas in efter ålder och nivå. I ämnet teater får eleverna arbeta med övningar som syftar till att utveckla förståelsen och förmågan inom exempelvis improvisation, textarbete och samarbete. Inom ämnet dans lär sig eleverna förstå dansteknik, rörelsemönster och dess variationer samt arbetar med koreografier. Vidare får eleverna under sånglektionerna arbete med övningar med syfte att utveckla sin röst, exempelvis genom centrala begrepp som stämmor, röstträning, kanon, solosång och körsång.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Musikal - Fortsättning, 13 - 16 år
Mån 19.15-21.15 12 ggr. Start 30/8 år 2021.
Ledare Camilla C, Sofia.
13 - 16 år 30/8 år 2021 Mån 19.15-21.15 12 ggr 4125:- Camilla C, Sofia Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Musikal- Grund, 13 - 16 år
Mån 19.15-21.15 12 ggr. Start 30/8 år 2021.
Ledare Sofia, Camilla C.
13 - 16 år 30/8 år 2021 Mån 19.15-21.15 12 ggr 4125:- Sofia, Camilla C Info Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista