Utveckla din talang

Prova skådespelarkonsten, utmana dig själva och upptäcka talanger du inte anat att du hade.

På våra kurser får du finslipa dina färdigheter i skådespeleri för teater och film. Du improviserar, arbetar med teatertexter; både andras och egna. Våra lärare inleder sina kurser med samspelsövningar så att du känner dig fri att utveckla dig i rörelse, röst, improvisation och scenframställningsövningar. Du utforskar dramatiska texter och lär dig skapa olika rollkaraktärer – så att du blir redo att möta en publik.

Information

Kontakta oss


Följ oss


Teater Grund

Dessa kurs riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater.
Kursen åsyftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna. Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel. Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 2, 13 - 15 år
Start 2/2. Sön 11.15-12.45 12 ggr.
Ledare Sofia.
13 - 15 år 2/2 Sön 11.15-12.45 12 ggr 2975:- Sofia Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 1, 13 - 15 år
Start 2/2. Sön 13.45-15.15 12 ggr.
Ledare Aseem.
13 - 15 år 2/2 Sön 13.45-15.15 12 ggr 2975:- Aseem Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 1, 13 - 15 år
Start 3/2. Mån 19.00-20.30 12 ggr.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 3/2 Mån 19.00-20.30 12 ggr 2975:- Sebastian Info/Boka Endast 3 platser kvar
Skådespelartrappan - Steg 2, 13 - 16 år
Start 4/2. Tis 17.15-18.45 12 ggr.
Ledare Karin.
13 - 16 år 4/2 Tis 17.15-18.45 12 ggr 2975:- Karin Info/Boka Endast 1 platser kvar
Skådespelartrappan - Steg 1, 15 - 17 år
Start 6/2. Tors 19.00-20.30 12 ggr.
Ledare Karin.
15 - 17 år 6/2 Tors 19.00-20.30 12 ggr 2975:- Karin Info/Boka Endast 2 platser kvar
Teater Fortsättning

Teater fortsättning  riktar sig alltså till elever med viss erfarenhet av teaterarbete. Eleverna fortsätter sitt arbete med att utforska och utveckla sig inom de olika teaterämnena. Kursen åsyftar bland annat till att öka förståelsen för textarbete och improvisation, samt att uttrycka den i praktisk handling.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 3, 13 - 15 år
Start 5/2. Ons 19.00-20.30 12 ggr.
Ledare Carrie.
13 - 15 år 5/2 Ons 19.00-20.30 12 ggr 3025:- Carrie Info/Boka Endast 1 platser kvar
Skådespelartrappan - Steg 3, 14 - 16 år
Start 1/2. Lör 13.15-14.45 12 ggr.
Ledare Carrie.
14 - 16 år 1/2 Lör 13.15-14.45 12 ggr 3025:- Carrie Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 4, 14 - 16 år
Start 6/2. Tors 18.15-19.45 12 ggr.
Ledare Mira.
14 - 16 år 6/2 Tors 18.15-19.45 12 ggr 3025:- Mira Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Teater Fördjupning

Dessa kurser riktar sig till elever med erfarenhet av teaterarbete, och som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare. Lektionerna ämnar utveckla de grundkunskaper som eleverna har. Eleverna får också viss undervisning om utvalda delar ur teaterhistorien och de använder manusmaterial tagna ur dessa epoker. Kursen fördjupar eleverna i de grundmoment som kursplanerna bygger på, i exempelvis improvisation och textarbete.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 6, 15 - 17 år
Start 1/2. Lör 12.30-14.00 12 ggr.
Ledare Camilla C.
15 - 17 år 1/2 Lör 12.30-14.00 12 ggr 3095:- Camilla C Info/Boka Endast 1 platser kvar
Skådespelartrappan - Steg 5, 16 - 18 år
Start 5/2. Ons 19.00-20.30 12 ggr.
Ledare Sofia.
16 - 18 år 5/2 Ons 19.00-20.30 12 ggr 3095:- Sofia Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 5, 16 - 18 år
Start 6/2. Tors 17.15-18.45 12 ggr.
Ledare Karin.
16 - 18 år 6/2 Tors 17.15-18.45 12 ggr 3095:- Karin Info/Boka Endast 1 platser kvar
Musikal

Vår musikalinriktade kurs består av tre ämnesdelar, teater, sång och dans, vilka eleverna får lära sig och fördjupa sig i. Samtliga tre delar undervisas i samma utsträckning och eleverna delas in efter ålder och nivå. I ämnet teater får eleverna arbeta med övningar som syftar till att utveckla förståelsen och förmågan inom exempelvis improvisation, textarbete och samarbete. Inom ämnet dans lär sig eleverna förstå dansteknik, rörelsemönster och dess variationer samt arbetar med koreografier. Vidare får eleverna under sånglektionerna arbete med övningar med syfte att utveckla sin röst, exempelvis genom centrala begrepp som stämmor, röstträning, kanon, solosång och körsång.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Musikal, 9 - 16 år
Start 3/2. Mån 17.30-19.30 12 ggr.
Ledare Sofia, Camilla C.
9 - 16 år 3/2 Mån 17.30-19.30 12 ggr 3750:- Sofia, Camilla C Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista