Teaterkurser

Teaterkurser för ungdomar

Prova skådespelarkonsten, improvisera och finslipa dina färdigheter i skådespeleri för teater och film.

Calle Flygare erbjuder utvecklande kurser för ungdomar i alla åldrar. Våra lärare inleder sina ungdomskurser med improvisation och samspelsövningar för att utveckla dig i rörelse, röst, improvisation och scenframställningsövningar. Lär dig skapa olika rollkaraktärer och träna på att möta en publik.

Kurser till vårterminen 2022 öppnar för anmälan 23e november.
Vårterminen startar 29 januari 2022.

Teater Grund

Dessa kurs riktar sig till elever med ingen eller liten erfarenhet av att spela teater.
Kursen åsyftar till att lära ut grunderna i skådespelarkonsten, vilket görs utifrån de ovan nämnda ämnesdelarna. Fokus ligger under den första terminen främst på att introducera de olika ämneskomponenterna samt att arbeta med gruppdynamiska övningar för att öka förståelsen för vikten av samspel. Eleverna får exempelvis göra övningar med syfte att prova och utveckla sina förmågor i improvisation, röst och rörelse. Kursen kan innehålla arbete med enklare texter.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 2, 13 - 15 år
Sön 13.15-14.45 12 ggr. Start 30/1.
Ledare Andrea.
13 - 15 år 30/1 Sön 13.15-14.45 12 ggr 3270:- Andrea Info/Boka Endast 1 platser kvar
Skådespelartrappan - Steg 1, 13 - 15 år
Sön 14.00-15.30 12 ggr. Start 30/1.
Ledare Elin.
13 - 15 år 30/1 Sön 14.00-15.30 12 ggr 3270:- Elin Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 2, 13 - 15 år
Sön 14.15-15.45 12 ggr. Start 30/1.
Ledare Carrie.
13 - 15 år 30/1 Sön 14.15-15.45 12 ggr 3270:- Carrie Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 2, 13 - 15 år
Tis 19.45-21.15 12 ggr. Start 1/2.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 1/2 Tis 19.45-21.15 12 ggr 3270:- Sebastian Info/Boka Plats finns
Skådespelartrappan - Steg 2, 13 - 15 år
Ons 18.00-19.30 12 ggr. Start 2/2.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 2/2 Ons 18.00-19.30 12 ggr 3270:- Sebastian Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 1, 13 - 15 år
Tors 17.30-19.00 12 ggr. Start 3/2.
Ledare Therese S.
13 - 15 år 3/2 Tors 17.30-19.00 12 ggr 3270:- Therese S Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 1, 15 - 17 år
Sön 16.00-17.30 12 ggr. Start 30/1.
Ledare Aseem.
15 - 17 år 30/1 Sön 16.00-17.30 12 ggr 3270:- Aseem Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 2, 15 - 17 år
Ons 19.00-20.30 12 ggr. Start 2/2.
Ledare Carrie.
15 - 17 år 2/2 Ons 19.00-20.30 12 ggr 3270:- Carrie Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 1, 14 - 18 år
Ons 19.45-21.15 12 ggr. Start 2/2.
Ledare Sebastian.
14 - 18 år 2/2 Ons 19.45-21.15 12 ggr 3270:- Sebastian Info/Boka Plats finns
Teater Fortsättning

Teater fortsättning  riktar sig alltså till elever med viss erfarenhet av teaterarbete. Eleverna fortsätter sitt arbete med att utforska och utveckla sig inom de olika teaterämnena. Kursen åsyftar bland annat till att öka förståelsen för textarbete och improvisation, samt att uttrycka den i praktisk handling.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 3, 13 - 15 år
Lör 12.15-13.45 12 ggr. Start 29/1.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 29/1 Lör 12.15-13.45 12 ggr 3360:- Sebastian Info/Boka Endast 2 platser kvar
Skådespelartrappan - Steg 4, 13 - 15 år
Lör 16.00-17.30 12 ggr. Start 29/1.
Ledare Carrie.
13 - 15 år 29/1 Lör 16.00-17.30 12 ggr 3360:- Carrie Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 4, 13 - 15 år
Mån 18.00-19.30 12 ggr. Start 31/1.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 31/1 Mån 18.00-19.30 12 ggr 3360:- Sebastian Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 3, 13 - 15 år
Mån 19.45-21.15 12 ggr. Start 31/1.
Ledare Sebastian.
13 - 15 år 31/1 Mån 19.45-21.15 12 ggr 3360:- Sebastian Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 3, 13 - 15 år
Tors 19.30-21.00 12 ggr. Start 3/2.
Ledare Carrie.
13 - 15 år 3/2 Tors 19.30-21.00 12 ggr 3360:- Carrie Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 3, 15 - 18 år
Tis 18.30-20.00 12 ggr. Start 1/2.
Ledare Elin.
15 - 18 år 1/2 Tis 18.30-20.00 12 ggr 3360:- Elin Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Teater Fördjupning

Dessa kurser riktar sig till elever med erfarenhet av teaterarbete, och som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare. Lektionerna ämnar utveckla de grundkunskaper som eleverna har. Eleverna får också viss undervisning om utvalda delar ur teaterhistorien och de använder manusmaterial tagna ur dessa epoker. Kursen fördjupar eleverna i de grundmoment som kursplanerna bygger på, i exempelvis improvisation och textarbete.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 5, 14 - 16 år
Sön 14.15-15.45 12 ggr. Start 30/1.
Ledare Aseem.
14 - 16 år 30/1 Sön 14.15-15.45 12 ggr 3430:- Aseem Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 6, 14 - 16 år
Ons 17.00-18.30 12 ggr. Start 2/2.
Ledare Sofia.
14 - 16 år 2/2 Ons 17.00-18.30 12 ggr 3430:- Sofia Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Skådespelartrappan - Steg 6, 15 - 17 år
Sön 12.15-13.45 12 ggr. Start 30/1.
Ledare Aseem.
15 - 17 år 30/1 Sön 12.15-13.45 12 ggr 3430:- Aseem Info/Boka Plats finns
Skådespelartrappan - Steg 5, 15 - 18 år
Tors 19.15-20.45 12 ggr. Start 3/2.
Ledare Therese S.
15 - 18 år 3/2 Tors 19.15-20.45 12 ggr 3430:- Therese S Info/Boka Endast 1 platser kvar
Teater Avancerad

Kursen riktar sig till elever med större erfarenhet av skådespeleri, och som är intresserade av att fördjupa sig på en mer avancerad nivå. Eleverna arbetar exempelvis med monologer, karaktärsarbete och improvisation. Lektionerna är tre timmar långa och kräver en hög ambitionsnivå.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 8, 14 - 16 år
Sön 15.00-17.00 12 ggr. Start 30/1.
Ledare Andrea.
14 - 16 år 30/1 Sön 15.00-17.00 12 ggr 4395:- Andrea Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 7, 15 - 17 år
Lör 13.45-15.45 12 ggr. Start 29/1.
Ledare Carrie.
15 - 17 år 29/1 Lör 13.45-15.45 12 ggr 4205:- Carrie Info/Boka Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade
Skådespelartrappan - Steg 8, 15 - 17 år
Tis 17.30-19.30 12 ggr. Start 1/2.
Ledare Sebastian.
15 - 17 år 1/2 Tis 17.30-19.30 12 ggr 4395:- Sebastian Info/Boka Endast 1 platser kvar
Skådespelartrappan - Steg 8, 16 - 17 år
Tis 19.15-21.15 12 ggr. Start 1/2.
Ledare Camilla C.
16 - 17 år 1/2 Tis 19.15-21.15 12 ggr 4395:- Camilla C Info/Boka Endast 1 platser kvar
Musikal

Vår musikalinriktade kurs består av tre ämnesdelar, teater, sång och dans, vilka eleverna får lära sig och fördjupa sig i. Samtliga tre delar undervisas i samma utsträckning och eleverna delas in efter ålder och nivå. I ämnet teater får eleverna arbeta med övningar som syftar till att utveckla förståelsen och förmågan inom exempelvis improvisation, textarbete och samarbete. Inom ämnet dans lär sig eleverna förstå dansteknik, rörelsemönster och dess variationer samt arbetar med koreografier. Vidare får eleverna under sånglektionerna arbete med övningar med syfte att utveckla sin röst, exempelvis genom centrala begrepp som stämmor, röstträning, kanon, solosång och körsång.

Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Musikal - Fortsättning, 13 - 16 år
Mån 19.15-21.15 12 ggr. Start 31/1.
Ledare Camilla C, Sofia.
13 - 16 år 31/1 Mån 19.15-21.15 12 ggr 4205:- Camilla C, Sofia Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
Musikal - Grund, 13 - 16 år
Mån 19.15-21.15 12 ggr. Start 31/1.
Ledare Sofia, Camilla C.
13 - 16 år 31/1 Mån 19.15-21.15 12 ggr 4205:- Sofia, Camilla C Info/Boka Fullbokad. Nya anmälningar placeras på kölista
INSTÄLLDA kurser
Ålder Start Dag & tid Pris Ledare    
Skådespelartrappan - Steg 4, 15 - 17 år
Ons 19.45-21.15 12 ggr. Start 2/2.
Ledare Sebastian.
15 - 17 år 2/2 Ons 19.45-21.15 12 ggr 3360:- Sebastian Info/Boka Plats finns