Välkommen till Calle Flygare Teaterskola

Calle Flygare Teaterskola bedriver kurs- och utbildningsverksamhet inom det scenkonstnärliga området sedan 1940 och är Sveriges äldsta privata teaterskola. Över åren har vi lagt grunden till många framgångsrika skådespelare och artister, vilka har hjälpt oss att bygga vårt starka varumärke och position inom den scenkonstnärliga utbildningsbranschen. Med vår långa skådespelartradition, genuina kärlek till scenkonsten och aktiva anpassning till en föränderlig framtid, utvecklar vi dagens talanger till framtidens stjärnor. 

På Calle Flygare Teaterskola brinner vi för att ge alla människor med skådespelardrömmar möjlighet att nå hela sin potential. Vårt erbjudande omfattar av vårt välrenommerade Skådespelarprogram, ett gediget kursutbud för alla åldrar och nivåer och företagsanpassade lösningar inom kommunikation, grupp- och individutveckling.

Verksamheten vilar på en humanistisk och demokratisk värdegrund och genomsyras av kreativitet, normkreativt förhållningssätt, kritiskt tänkande och delaktighet. Med respekt för den enskilda människans värde som varande, tänkande och kännande individ arbetar vi inkluderande med oliktänkande som en tillåtande självklarhet. Vi vill vara en frizon där alla ska känna sig välkomna i en trygg miljö där man vågar vara sig själv.

Med ständig närhet till kultur och arbetsliv och siktet på framtiden arbetar vi proaktivt för att ge våra studerande och kursdeltagare relevant och aktuell kunskap. Vi förmedlar även uppdragsförfrågningar för att hjälpa våra studerande och kursdeltagande att förvandla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser till praktisk erfarenhet.

Skolans hjärta utgörs av vår undervisande personal där många befinner sig på högsta nivå inom sina respektive ämnen. Den undervisande personalen på Skådespelarprogrammet är yrkesverksamma, har en scenkonstnärlig examen, erfarenhet av undervisning på eftergymnasial- eller högskolenivå och minst 10 års ämnesrelaterad erfarenhet eller har motsvarande erfarenheter. Såväl enskilt som tillsammans besitter personalen en mycket hög och aktuell kunskap, färdighet och kompetens som gör skillnad i våra studerandes framtida karriärsresa.

Calle Flygare Teaterskola startades 1940 av Calle Flygare som drev verksamheten fram till sin död 1972. Skolan togs då över av Calle Flygares fd elev och dåvarande lärare Daisy Jaqué-Eljas som 2005 lämnade över stafettpinnen till sin dotter Ann Granström Jaqué. Sedan dess äger Ann Calle Flygare tillsammans med sin make Thomas Granström som sedan övertaget är verksam som företagets VD.

Information

Kontakta oss


Följ oss