Calle Flygare Blogg

Ta dig närmare din skådespelardröm

Här i bloggen kan du lära dig mer om vad som händer på Calle Flygare Teaterskola. Häng med bakom scen!

Tema: Intima scener och maktstrukturer inom teater och film

Varje termin håller Calle Flygare Teaterskola en temadag under vilken de studerande får fördjupa sig inom ett särskilt ämne relevant för deras framtida karriär. Vårens temadag behandlade därför ett för scenkonsten aktuellt ämne: intima scener och maktstrukturer inom teater och film.

För bara några veckor sedan kom Fackförbundet Scen & Films Riktlinjer för Intimscener – för film och dramaproduktion ut, vilka utgjorde kärnan för dagens diskussioner: varför har dessa riktlinjer tagits fram, och hur ska de användas i praktiken? Och hur blir vi som yrkesverksamma skådespelade påverkade av maktstrukturer och osäkra anställningar inom scen och film?

Med oss hade vi Simon Norrthon, ordförande för Fackförbundet Scen & Film, och Malin B Eriksson, intimitetskoordinator för scen, TV och film. Tillsammans med Ulf Rönnell, huvudlärare i rörelse på skolan, var med under dagen och föreläste på temat utifrån deras yrkesroller. I panelen satt även huvudlärare i scenframställning Inga Onn och Jonas Ek, huvudlärare i röst och tal, liksom konstnärlig ledare Peter Eriksson.

Det blev en intressant och lärorik dag som satte igång viktiga diskussioner. Temadagen är över men processen fortsätter och frågan om ens rättigheter på och bakom scenen är något vi tar med oss även framåt

Har du frågor?

Om du har frågor kring våra kurser eller bara vill följa oss på socialmedia, vi finns här för dig!

Calle Flygare Blogg

Bakom scen på en av landets främsta teaterutbildningar

Tema: Maktstrukturer inom teater

Med oss hade vi Simon Norrthon, ordförande för Fackförbundet Scen & Film, och Malin B Eriksson, intimitetskoordinator för scen, TV och film. Tillsammans med Ulf Rönnell, huvudlärare i rörelse på skolan, var med under dagen och föreläste på temat utifrån deras yrkesroller.

Tema: Min lärares yrkesverksamhet

Syftet var att få ett spännande samtal med fyra av lärarna på skolan, om deras syn på konst, vad som driver dem, deras längtan och rädslor, deras väg från amatörer till professionella heltidskonstnärer och hur deras vägval påverkat livet i övrigt, vad de inspireras av.